Sociale Inspectie spreekt De Backer tegen: "Nu al veel controles 's nachts en in weekend"

De Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, die gespecialiseerd is in de strijd tegen de sociale fraude, heeft vorig jaar meer dan 20.000 controle-uren gepresteerd tijdens de nacht of tijdens het weekend. Dat heeft de dienst vandaag gemeld als reactie op de bewering van staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open VLD) van in het weekend dat de controles momenteel vooral tijdens de kantooruren gebeuren en dat dat anders moet.
BELGA/VERGULT

De FOD Sociale Zekerheid spreekt die bewering nu tegen. "Controles gebeuren vandaag net heel vaak buiten de kantooruren en binnen de kantooruren gebeurt dan vooral de verwerking", zo klinkt het. Het cijfer van 10 procent van de controles voor de bouwsector die De Backer dit jaar na 18 uur of tijdens het weekend wil, wordt volgens de FOD door haar inspectiediensten "vandaag al dicht benaderd".

De Sociale Inspectie richt zich in hoofdzaak op de strijd tegen vormen van fraude die het sociale zekerheidsstelsel ernstig in het gedrang brengen, zoals zwartwerk, tewerkstelling van illegale werknemers, mensenhandel en sociale dumping.

De controles worden vaak uitgevoerd in het kader van gerechtelijke dossiers en indien nodig doet de Sociale Inspectie een beroep op andere inspectiediensten die onder de bevoegdheid van andere departementen vallen.