Trump tekent "buy American, hire American" decreet

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel besluit ondertekend dat in het Witte Huis het "Buy American and Hire American" besluit genoemd wordt. Het besluit geeft federale agentschappen de opdracht misbruik tegen te gaan van het tijdelijk H-1B-visumprogramma voor gespecialiseerde werknemers, en Trump wil ook dat federale contracten meer naar Amerikaanse bedrijven zullen gaan.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Trump ondertekende het besluit na een bezoek aan een gereedschappenfabrikant in Kenosha in de staat Wisconsin.

"De H-1B-visa worden momenteel toegekend in een compleet willekeurige loterij, en dat is verkeerd", zo zei Trump over de visa tijdens het bezoek. "In de plaats daarvan zouden ze gegeven moeten worden aan de meest geschoolde en best betaalde aanvragers, en ze mogen nooit, nooit gebruikt worden om Amerikanen te vervangen."

De H-1B visa zijn bedoeld voor buitenlanders in bepaalde beroepen die een hoge graad van scholing vereisen, onder meer voor wetenschappers, ingenieurs en computerexperten, een soort knelpuntberoepen. De overheid gebruikt een loterij om elk jaar 65.000 visa te verdelen onder mansen die ze aangevraagd hebben, en verdeelt nog eens 20.000 visa willekeurig onder afgestudeerde studenten. 

Critici zeggen dat de loterij firma's bevoordeelt die werk uitbesteden naar het buitenland, onder meer IT'ers in India, en die het systeem overspoelen met aanvragen voor visa voor minder betaalde IT'ers. Hoe het systeem aangepast moet worden, is voorlopig nog niet duidelijk.

Staalindustrie

Met het tweede luik van het besluit wil Trump veranderingen doorvoeren in het aankoopbeleid van de overheid. Trump wil dat de federale overheid  bij het afsluiten van contracten meer Amerikaanse producten koopt en Amerikaanse firma's aanspreekt. Zo wil hij onder meer de staalindustrie helpen.

"Infrastructuur komt er, en zal er snel komen", zo zei Trump tijdens zijn bezoek aan de gereedschapsfabrikant. "Nieuwe schepen, bruggen, tunnels, vliegtuigen zullen gebouwd wordenn, met Amerikaanse handen, met Amerikaans staal, en ja, met Amerikaans gereedschap. We gaan al het mogelijke doen zodat meer producten gemarkeerd zullen worden met de fantastische woorden 'Made in USA'".

Trump nadert de kaap van zijn honderste dag als president, en hij heeft nog geen baanbrekend wetgevend werk kunnen laten goedkeuren. Zijn pogingen om de gezondheidszorg en de fiscale wetgeving te hervormen zijn gestrand in het nochtans door zijn Republikeinen gedomineerde Congres, en Trump heeft zich dan vooral toegelegd op presidentiële besluiten waarmee hij de Amerikaanse economie wil aanpakken.

Dat hij het huidige presidentiële besluit in Winsconsin heeft aangekondigd is niet toevallig. Het is een bedankje aan zijn kiezers in de verwerkende industrie in het hart van Amerika. Wisconsin is een van de staten die bij de verkiezingen vorig jaar onverwacht voor Trump hebben gestemd, voor een deel door zijn belofte om banen in de industrie veilig te stellen en terug te brengen.