Gezinsbond: "Studiejaren afkopen valt voor veel mensen negatief uit"

De Gezinsbond raadt mensen af om hun studiejaren af te kopen voor de pensioenberekening. De bond waarschuwt voor een kronkel in de fiscale wetgeving waardoor zo'n regularisatie voor heel wat mensen negatief dreigt uit te vallen.

Vanaf 1 juni kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren een bijdrage betalen om hun studiejaren te laten meetellen voor hun pensioen. Maar de Gezinsbond raadt gezinnen aan om dat niet te doen. Voor veel mensen dreigt de regularisatie namelijk negatief uit te vallen. "Ze krijgen dan wel een hoger bruto pensioen, maar zullen netto maar evenveel of zelfs minder overhouden", waarschuwt Manu Keirse.

Bevindt je pensioen zich in de fiscale "gevarenzone" tussen 15.518,54 euro en 17.027,20 euro, dan belast de huidige regelgeving volgens de Gezinsbond elke euro extra pensioen volledig weg. "In dat geval is de afkoopsom voor je studiejaren dus weggegooid geld."

Die situatie gaat op voor meer dan 322.000 mensen. Vooral vrouwen, omdat zij vaker deeltijds werken of een onvolledige loopbaan hebben. "Door een fout in de huidige rekenformule van de bijkomende belastingvermindering voor pensioenen, zouden sommigen zelfs een lager netto pensioen overhouden als ze hun studiejaren regulariseren", zegt Manu Keirse.

"Twee keer verlies dus. De overheid draait die mensen een rad voor de ogen door hen aan te sporen om langer te werken of om hun studiejaren te regulariseren". De Gezinsbond vindt dat de overheid eerst die absurditeit moet wegwerken vooraleer ze mensen oproept om hun studiejaren te regulariseren.

Gezinsbond stelt alternatieve formule voor

De Gezinsbond presenteert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een eigen alternatief voorstel. "Met onze formule zouden het regulariseren van studiejaren, het langer werken en de indexeringen effectief voor iedereen lonen. Zowel bruto als netto. We rekenen erop dat we deze oplossing snel mogen komen verdedigen bij de bevoegde ministers van Financiën en Pensioenen", zegt Keirse.

De Gezinsbond is niet de eerste om vraagtekens bij het systeem te zetten. Ook bij de oppositie en zelfs binnen de meerderheid zijn vragen gerezen. De Nationale Pensioencommissie onder leiding van Frank Vandenbroucke had voorgesteld om het mechanisme te schrappen. De regering zette toch door, maar harmoniseerde de regeling voor de stelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) beloofde "een besparing die de vergrijzingskost zal helpen afremmen".