"De regering lacht de mensen in hun gezicht uit"

Ondanks de pogingen tot verzoening binnen de regering zijn de meerderheidspartijen al opnieuw aan het ruziën. Tot die vaststelling komt de oppositie in de Kamer. Premier Michel werd ook verweten dat hij de belofte heeft verbroken om in 2018 een begroting in evenwicht te hebben. Michel antwoordde dat de regering goed bezig is en dat hij op dezelfde weg wil doorgaan.

"U kunt uzelf misschien iets wijsmaken, maar u kunt de kiezer niets wijsmaken", zei SP.A-fractieleider Meryame Kitir. "De mensen hebben de afgelopen dagen gezien dat er opnieuw onenigheid is in deze regering, opnieuw gekibbel. Dat is een kostelijke ruzie die de mensen vandaag cash betalen."

"Gisteren was er een oproep tussen de N-VA en CD&V om het bij te leggen, vandaag is er ruzie tussen VLD en de N-VA. Met heel deze ruzie lachen jullie de mensen recht in hun gezicht uit. Ik heb maar een vraag: komt die meerwaardebelasting er of komt die niet", besloot Kitir.

Eerlijke fiscaliteit

Kristof Calvo, de fractieleider van Groen, zei dat hij gisteren oprecht tevreden was met de mededeling van CD&V en de N-VA dat men op een normale manier aan politiek ging doen. Een ander positief punt was de uitspraak van Bart De Wever dat er wel te praten viel over een fiscale bijdrage van de grote vermogens.

"Eindelijk had de grootste Vlaamse partij begrepen dat er een ongelofelijke maatschappelijke en politieke meerderheid is voor een eerlijke fiscaliteit, ook in Vlaanderen", zei Calvo. "Alleen is het wel heel jammer dat dat vredesbestand na een halve dag eigenlijk al bijna aan diggelen lijkt te zijn", waarmee hij verwees naar Open VLD die een vermogensbelasting resoluut blijft afwijzen. Calvo riep premier Michel daarom op om werk te maken van het engagement voor een eerlijke fiscaliteit.

Communautair stilstand opheffen

Fractieleider Barbara Pas van Vlaams Belang feliciteerde premier Michel voor het feit dat hij twee partijen die elkaar voor geen haar vertrouwen en elkaar opzettelijk saboteren weer bij elkaar heeft kunnen brengen.

Ze verweet de regering dat die de verkiezingsbelofte over het begrotingsevenwicht in 2018 heeft gebroken. "De N-VA heeft zelf van dat budgettair orde op zaken stellen de inzet gemaakt van het regeerakkoord, als het ware de bestaansverklaring van deze regering. Het was dé voorwaarde om akkoord te gaan met deze communautaire stilstand van minstens vijf jaar", zei Pas.

"Vandaar mijn vraag mijnheer de premier om één keer consequent te handelen. Als u dat begrotingsevenwicht van 2018 uit het regeerakkoord haalt, of u dan ook de voorwaarde die daar tegenover stond van die communautaire stilstand, of u dat dan ook uit het akkoord zal halen", aldus Pas.

Op dezelfde weg doorgaan

In zijn antwoord gaf premier Michel toe dat het nodig was om de puntjes op de i te zetten en de meerderheidspartijen weer bij de les te halen. Maar hij stelde ook dat na twee jaar structurele hervormingen de resultaten duidelijk zijn en dat zijn regering vast van plan is om op dezelfde weg door te gaan.

Hij verwees daarbij naar de drie speciale ministerraden die hij gepland heeft voor de volgende maanden. De eerste over veiligheid, justitie en defensie, een tweede over economische maatregelen, en een derde over sociale zaken en de strijd tegen de armoede.

Belangrijk punt wordt de zomer wanneer de opmaak van de begroting voor volgend jaar op de agenda staat, zo besloot Michel.