Binnenkort vier jaar cel voor misbruik van voorkennis?

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) pleiten voor strengere straffen voor misbruik van voorkennis. Wie zijn voorkennis gebruikt om op een goed moment aandelen te kopen of te verkopen of wie de markt probeert te manipuleren kan daarvoor binnenkort vier jaar cel krijgen. Dat staat te lezen in een gezamenlijk wetsontwerp van de twee ministers.

Naast de zwaardere straffen - tot vier jaar cel - voor misbruik van voorkennis, zouden volgens de ministers ook de opsporingsmethodes verbeterd moeten worden. 

"Er is een verstrenging nodig omdat het heel moeilijk is om gewone mensen met vertrouwen aan het beursverkeer te laten deelnemen als dat verkeer niet eerlijk verloopt. Daarom zijn er ook betere opsporingsmethodes nodig: afluistering, geheime tipgevers en huiszoekingen zullen mogelijk worden. Niet alleen voor het parket, maar ook voor de beurswaakhond - de FSMA - zij het met toestemming van de onderzoeksrechter. Het zal dus gemakkelijker zijn om een misdrijf op te sporen", vertelt minister van Justitie Koen Geens aan VRT Nieuws.

"Vandaag zijn er al veroordelingen, maar minder dan wenselijk, minder dan er geknoeid wordt met het beursverkeer. Dus het is nodig om strenger op te treden."

Bescherming van klokkenluiders

In het wetsontwerp staat ook een klokkenluiderregeling uitgetekend die werknemers die inbreuken melden, zou beschermen. De FSMA waarborgt daarin de geheimhouding van de klokkenluider en de wet zou hem beschermen tegen rechterlijke vorderingen of professionele sancties door de melding.

"Onze maatschappij en economie hebben alle belang bij een stevige en gezonde financiële sector. Daarin is er geen plaats voor misbruiken. Deze nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat marktmisbruik in de sector beter kan aangepakt worden. Daarom is het ook belangrijk dat we klokkenluiders voldoende bescherming krijgen", reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt.