Bourgeois en Bellot tevreden dat Brussel verder wil onderhandelen over geluidsnormen

Zowel Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) als federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) reageren positief op de beslissing van de Brusselse regering om verder mee te werken aan een structurele oplossing voor de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Bourgeois betreurt wel de rechtsonzekerheid die volgt uit het invoeren van de strengere geluidsnormen, maar het niet innen van de boetes.

De Brusselse regering besliste donderdag om de strengere geluidsnormen toe te passen na het aflopen van het tweede belangenconflict, vrijdagnacht. Omdat de inning van de boetes zelf anderhalf tot twee jaar in beslag kunnen nemen, is er tijd genoeg om een structurele oplossing uit te werken. Brussel wil hier constructief aan meewerken, benadrukte minister-president Rudi Vervoort (PS).

Vlaams minister-president Geert Bourgeois stelde donderdagnamiddag in een korte mededeling vast dat "de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingaat op zijn vraag om de pauzeknop in te drukken". "Alleen zal het verbaliseren van bedrijven, maar niet innen van de boetes tot rechtsonzekerheid leiden, en dit valt te betreuren", voegde hij toe. Daarom is het volgens viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) "belangrijk voor de luchthavenbedrijven dat dit uitstel ook helder gecommuniceerd wordt".

"Luchtvaartbedrijven mogen niet geconfronteerd worden met onduidelijkheden in verband met het al dan niet opnemen in hun boekhouding van de voorgenomen boetes. Onduidelijkheid heeft geen positieve impact op de verdere ontwikkeling en de werkgelegenheid. Vanuit Vlaanderen willen we meewerken aan een oplossing gebaseerd op een evenwichtige spreiding van de lasten voor de omwonenden", aldus Crevits.

Volgens Bourgeois is de beslissing van de Brusselse regering te beschouwen als een kader om verder te praten, ook na afloop van het belangenconflict. "Het is zaak om samen aan een constructieve oplossing te werken. We roepen minister Bellot op om nu ook met voorstellen te komen", aldus nog de Vlaamse regeringsleider.

"Er is de wil om verder te overleggen"

Voor federaal minister Bellot toont de Brusselse regering met haar beslissing de wil om verder te overleggen. "De onderhandelingsdynamiek kan worden voortgezet", stelt hij via zijn woordvoerder. Die wijst erop dat dit strookt met de oproep van minister Bellot woensdag in het Overlegcomité. Er kan nu worden voortgewerkt in de verschillende werkgroepen rond specifieke thema's, luidt het nog.

Een eerste werkgroep buigt zich over het samenwerkingsakkoord dat tussen de betrokken overheden moet worden afgesloten. Een tweede onderzoekt de problematiek van het verlengen van de nacht van 6 naar 7 uur en de betrouwbaarheid van de geluidsmetingen, terwijl een derde werkgroep zich bezighoudt met de mogelijke gevolgen van de verschillende rechtszaken die op verschillende niveaus en door verschillende partijen, inclusief de Brusselse regering, werden ingespannen.