Bracht gaswinning in Groningen het leven van de omwonenden in gevaar?

De Nederlandse justitie gaat een onderzoek instellen of er bij de gaswinning in het noorden van het land huizen zijn beschadigd, waarbij mogelijk levensgevaarlijke situaties zijn ontstaan.

Een rechtbank in Arnhem-Leeuwaarden heeft het Openbaar Ministerie de opdracht gegeven een onderzoek te openen tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) die het gasveld exploiteert dat zich onder de provincie Groningen bevindt.

De zaak was aangespannen door de Groninger Bodem Beweging (GBB) en individuele klagers uit het gaswinningsgebied. Zij zeggen in sommige gevallen met forse schade aan hun woningen te kampen door de aardbevingen als gevolg van de jarenlange gaswinning.

Het Openbaar Ministerie had in eerste instantie de klacht naast zich neergelegd omdat het niet om een strafzaak zou gaan, maar de rechter is het daar niet mee eens en zegt dat er aanwijzingen zijn dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 170 in het Wetboek van Strafrecht, het beschadigen van woningen, waardoor levensgevaar te duchten is. Er kom nu dus een strafrechtelijk onderzoek om vast te stellen of dat bewezen kan worden. Als dat het geval blijkt te zijn, kan het gaswinningsbedrijf worden vervolgd.

Koerswijziging

De maatschappij zegt verrast te zijn door de uitspraak, omdat justitie bij eerdere aangiften altijd van oordeel was dat er geen reden was voor vervolging. De maatschappij benadrukt dat er eerst een nader onderzoek wordt ingesteld en dat dit niet automatisch betekent dat de NAM ook gedagvaard zal worden.

De gaswinning in het noorden van Nederland en de aardbevingen die er het gevolg van zijn, vormden een belangrijk thema bij de afgelopen parlementsverkiezingen in Nederland. Twee dagen geleden maakte minister van Economische Zaken Henk Kamp bekend dat de gaswinning in Groningen vanaf begin oktober verder wordt teruggeschroefd.