Brusselse regering past strengere geluidsnormen toe, maar inning boetes volgt pas later

De Brusselse regering gaat de strengere geluidsnormen voor vliegtuigen op Brussels Airport vanaf zaterdag toepassen. Maar de inning van boetes gebeurt pas 1,5 tot 2 jaar later. Daardoor blijft onderhandelen mogelijk.

De Brusselse regering kwam vanmorgen bijeen over de kwestie van de geluidsnormen. Eind deze week loopt het belangenconflict van de Vlaamse regering tegen de Brusselse strenge geluidsnormen voor vliegtuigen namelijk af.

De Brusselse regering heeft nu beslist dat ze haar strenge geluidsnormen vanaf vrijdag om middernacht gaat toepassen. Dan komt er een "nultolerantie" tegen vliegtuigen die de normen overschrijden.

Maar tussen het moment dat boetes zullen worden vastgesteld en het moment dat die moeten worden betaald, zal anderhalf tot twee jaar zitten. Die tijdspanne moet de ruimte openlaten voor verdere onderhandelingen.

"Men koopt wat tijd en hoopt op een oplossing"

Dat lijkt op een oplossing waarbij niemand zijn gezicht verliest. "De Brusselse regering blijft er dus bij dat ze haar tolerantie voor de geluidsoverschrijdingen niet meer verlengt. Ze voerde die tolerantie uit zolang het belangenconflict liep", legt VRT-journalist Nina Verhaeghe uit. "Vanaf zaterdagnacht worden er pv's opgesteld. Maar er zijn allerlei beroepsprocedures mogelijk voor de luchtvaartmaatschappijen. Dus de inning van die boetes duurt sowieso een hele tijd."

Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD): "Over de inning gaan vele maanden over. Gedurende die tijd is er mogelijkheid tot praten met elkaar." Dat betekent dat er vanuit de federale regering een oplossing kan komen. Maar dan moet men wel een oplossing willen, laat Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) verstaan. Tegelijk zeggen ze in Brussel wel dat de bevoegde federale minister François Bellot (MR) op de goede weg is.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stelt vast dat de Brusselse regering ingaat op zijn vraag om de pauzeknop in te drukken. Alleen zal het verbaliseren van bedrijven maar niet innen van de boetes tot rechtsonzekerheid leiden, en dat valt te betreuren, zegt Bourgeois.

"Anderzijds is de beslissing te beschouwen als een kader om verder te praten, ook na afloop van het belangenconflict. Het is zaak om samen aan een constructieve oplossing te werken. We roepen minister Bellot op om nu ook met voorstellen te komen", aldus de minister-president.

Een oplossing ten gronde blijft voorlopig uit. "Men koopt hier dus wat tijd en men hoopt op een oplossing", vat VRT-journalist Nina Verhaeghe het samen.

Meest gelezen