Europese Commissie eist geen begrotingsevenwicht in 2018

Het uitstel door ons land van het begrotingsevenwicht tot 2019, is op zich geen probleem voor Europa. Dat heeft Europees commissaris Marianne Thyssen gezegd, na een ontmoeting met premier Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters.

In mei moet de Europese Commissie een oordeel vellen over de begroting en de budgettaire toestand van de lidstaten van de EU, dus ook over België. De Comissie gaat vooral na of er niet alleen eenmalige maatregelen worden genomen, maar een begroting in evenwicht in 2018 staat niet op het verlanglijstje van de Commissie, zegt Thyssen.

"Belangrijk is dat we in de volgende jaren samen, voldoende vooruitgang boeken op het structureel tekort. En wat betreft het structureel evenwicht dat men moet bereiken, dat was door de Commissie niet voor 2018 gevraagd, zegt Thyssen. "Dat kan ook later."

"België moet zelf met een mix van maatregelen komen om op het juiste moment de doelstelling van een structureel evenwicht op middellange termijn te bereiken", aldus de commissaris.

Fiscale hervorming

Thyssen toonde zich positief over de hervormingen die de regering-Michel al heeft doorgevoerd. "Er is een substantiële vooruitgang merkbaar van de Belgische concurrentiekracht, dankzij de inspanningen van de verschillende regeringen en van de sociale partners. De lasten op arbeid werden verlaagd, de koopkracht ging omhoog en er is ook sprake van een opvallende rijke banengroei."

Ze waarschuwt wel dat als de regering de vennootschapsbelasting wil verlagen, dat geen gat in de begroting mag slaan. "Als men budgettair in een gevarenzone kan terecht komen, dan is het niet slim om fiscale maatregelen te nemen die niet voldoende worden gecompenseerd. Een budgettair neutrale hervorming van de fiscaliteit is iets waarover gewaakt wordt door de Commissie", aldus Thyssen.