Naar lesuren van 45 minuten in het secundair?

De Franstalige Gemeenschap denkt er aan de lestijden in het secundair onderwijs in te korten. In plaats van 50 minuten zou een les voortaan nog maar 45 minuten duren. Dat zou beter zijn voor de aandachtsspanne van de scholieren en zou tegelijk vier extra lesuren per week mogelijk maken. Het voorstel maakt deel uit van een nieuwe hervorming van het Franstalig onderwijs.

Al langer wijzen onderwijsdeskundigen op het feit dat het klassieke lesuur van 50 minuten te lang is. De aandacht verslapt en een deel van het lesuur gaat verloren. Jongeren zijn vandaag door hun digitale levensstijl minder lang gefocust. Maar het Franstalig onderwijs wil met het idee twee vliegen in één klap slaan.

"Alles past in een poging om een bredere graad in het eerste jaar van het secundair onderwijs te organiseren", zegt onderwijssocioloog Simon Boone (VUB) in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Daarvoor zijn extra vakken nodig, bijvoorbeeld kunst en techniek. Scholieren kunnen op die manier proeven van een breder gamma en een betere keuze maken."

Ook in Vlaanderen?

Het Franstalig onderwijs scoort slechter dan het Vlaams onderwijs bij de internationale PISA-resultaten. "Er is echt een sense of urgency in het Franstalig onderwijs", zegt Simon Boone. "De verschillen tussen scholen onderling zijn er soms immens. En de verschillen met Vlaanderen zijn helemaal frappant. Maar dat neemt niet weg dat dit ook een fris idee is voor het Nederlandstalig onderwijs."