Stilaan kiezen meer studenten in hoger onderwijs voor wetenschapsrichting

Tegenover 5 jaar geleden zijn er 1.500 studenten meer die op de hogeschool of universiteit een technische of wetenschappelijke richting volgen. Dat blijkt uit cijfers van Onderwijsminister Crevits, die blij is dat de zogenoemde "STEM"-richtingen stilaan meer bijval kennen bij jongeren.

De Vlaamse regering wil meer jongeren warm maken voor een technische of wetenschappelijke opleiding. Daarom heeft minister Crevits een zogenoemd STEM-actieplan, tot 2020, om de keuze voor opleidingen in "Science, Technology, Engineering and Mathematics" aan te moedigen.

Dat plan werpt zijn vruchten af, zo blijkt uit een vergelijking van de eerst gemeten inschrijvingscijfers van academiejaar 2010-2011 met 2015-2016. Vorig academiejaar waren er 1.500 generatiestudenten méér, die zich na het middelbaar inschreven voor hoger onderwijs in een STEM-richting. In totaal volgen daarmee nu 13.000 jongeren een STEM-richting.

De stijging tekent zich zowel af op hogescholen als universiteiten. Zowel in de academische als professionele bachelors neemt het aantal meisjes licht toe, al blijven vrouwelijke studenten nog stevig in de minderheid.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is blij met de cijfers. “Vooral de richtingen industrieel ingenieur en technologie aan de hogeschool en de wetenschappen aan de universiteit boomen. We zien een positieve evolutie, maar het moet nog veel beter. Onze arbeidsmarkt snakt naar werkkrachten die wetenschappelijk of technisch geschoold zijn", zegt ze aan onze redactie.

"Onze inspanningen rond de STEM-richtingen helpen duidelijk om meer jongeren in het hoger onderwijs effectief voor wetenschap en techniek te laten kiezen. We voeren campagnes, zetten meer in op stages en laten jongeren in zogenoemde "STEM-academies" in hun vrije tijd kennismaken met wetenschap en techniek. We merken dat dit vooral voor meisjes een goede methode is om hen hiervoor warm te maken", aldus Crevits. "De aanwezigheid van meisjes in STEM-richtingen blijft een aandachtspunt, ondanks de lichte stijging."

Jasper Jacobs

De cijfers

  • Academische bachelors (universiteit): 329 STEM-studenten meer in 2015-2016, dan in 2010-2011
  • Professionele bachelors (hogeschool): 1.142 STEM-studenten meer in 2015-2016, dan in 2010-2011

 

Aandeel meisjes in STEM-richtingen:

  • Universiteit: 34,14% meisjes, tegenover 33,50% in 2010-2011
  • Hogeschool: 23,63% meisjes, tegenover 21,13% in 2010-2011