Belastingdienst legt soms veel te hoge boetes op

Wie uit nalatigheid zijn belastingaangifte niet indient, maar daar geen financieel voordeel mee doet, wordt daar te streng voor gestraft met een belastingverhoging. Dat zegt de Federale Ombudsman in zijn jaarverslag.

Ombudsman Guido Herman noemt het voorbeeld van een men met een bruto-jaarinkomen van 35.000 euro die een belastingverhoging van 20.000 euro kreeg omdat hij zijn belastingaangifte niet had ingediend.

"Die was onredelijk hoog omdat de belastingplichtige nooit de bedoeling had belastingen te ontduiken", zegt ombudsman Guido Herman. "Hun inkomsten waren gekend en ze verloren zelfs een aantal fiscale voordelen." Herman heeft het hier over een probleem van evenredigheid.

Na bemiddeling door de Ombudsman werd de belastingverhoging wel geschrapt.

Jaarverslag vermeldt ook andere problemen

  • De Federale Ombudsman vraagt een externe en onafhankelijke toezichtscommissie voor alle forensisch psychiatrische centra (FPC's). De dienst had een klacht binnengekregen over het FPC in Gent, waar een geïnterneerde zijn persoonlijke bezittingen was afgenomen en tijdens zijn detentie niet mocht werken. De Ombudsman maakt zich zorgen omdat de rechten van geïnterneerden niet bij wet worden geregeld en volledig afhangen van het huishoudelijk reglement van een privé-instelling.
  • De Ombudsdienst dringt aan op een oplossing voor grensarbeiders die in Nederland hebben gewerkt. Als zij werkloos worden, krijgen ze een vergoeding tot ze 65 zijn. Maar omdat de pensioenleeftijd in Nederland op 67 staat, ontstaat er  gat van twee jaar.
  • De Ombudsman vraagt om voorlopig geen gezinnen met kinderen in gesloten centra op te sluiten in afwachting van hun uitwijzing. Er wordt aangedrongen op een studie door het parlement van de uitwijzingsprocedures. "De federale Ombudsman herinnert eraan dat de opsluiting van kinderen om migratieredenen niet gerechtvaardigd kan worden, noch vanuit medisch, noch vanuit juridisch standpunt, zelfs niet in aangepaste materiële omstandigheden en voor zeer korte termijn", klinkt het scherp.