Joke Schauvliege bevestigt milieuvergunning voor uitbreiding Essers

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunning voor de uitbreiding van Essers in Genk bevestigd. Verschillende milieuorganisaties vochten die aan. Zij beloven hun strijd voort te zetten.

De saga rond de uitbreiding van Essers in Genk snijdt een nieuw hoofdstuk aan nu minister Schauvliege de milieuvergunning heeft bevestigd. Vorig jaar had de provincie Limburg die al toegekend.

Voor haar beslissing heeft de minister advies aan onder meer het Agentschap voor Natuur en Bos, het departement Leefmilieu en de Vlaamse Milieumaatschappij gevraagd. De feedback was volgens de minister uitsluitend positief. "De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt", aldus Schauvliege.

De minister legt wel nog enkele bijkomende maatregelen op voor de opslag van brandbare stoffen en een goede infiltratie van regen in de bodem.

"We bekijken of we de beslissing van Schauvliege kunnen aanvechten"

Meteen nadat de provincie Limburg de milieuvergunning vorig jaar had toegekend, vochten Greenpeace, Limburgse Milieukoepel, Buurtopbouwwerk Winterslag en Natuurpunt die aan. Ze startten met inzamelacties om voldoende geld in te zamelen om de juridische strijd tegen de uitbreiding zo lang mogelijk te voeren. Ze vinden het gebied immers te waardevol.

Ook nu beloven ze hun strijd voort te zetten. "We bekijken of we de beslissing van de minister kunnen aanvechten bij de Raad van State", zegt Gust Feyen van de Limburgse Milieukoepel. "Daarvoor moeten we wel procedurefouten kunnen aantonen."

Feyen is naar eigen zeggen niet verbaasd dat Schauvliege unaniem positieve adviezen kreeg. "Ik begrijp niet hoe die administraties tot een dergelijk advies komen en vermoed dat van politieke beïnvloeding sprake is."

De organisaties hebben nu nog een zaak lopen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouwvergunning die de provincie heeft toegekend. Ook bij de Raad van State hebben ze een procedure lopen tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). "Geld mag geen breekpunt zijn, want het gaat hier over veel belangrijker zaken, over waardevolle habitatgebieden", besluit Feyen.