Vlaamse regering straft bedrijven die oudere werknemers betalen om niks te doen

Bedrijven die oudere werknemers in dienst houden, maar hen niet effectief laten werken, zullen geen korting meer krijgen op hun socialezekerheidspremie voor die werknemers. Dat heeft de Vlaamse regering beslist na de commotie over ING en Engie die 55-plussers betaald thuislaten.
CHASSENET / BSIP

Gisteren heeft een juridisch onderzoek uitgewezen dat ING België wel degelijk het recht heeft om 1.500 55-plussers een loon uit te betalen zonder dat die mensen effectief moeten werken. Ook energiebedrijf Engie wil dat doen. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) noemde dat meteen een "verkeerd signaal" gezien het huidige beleid oudere werknemers juist langer aan het werk wil houden.

De Vlaamse regering heeft nu op haar beurt beslist bedrijven die oudere werknemers in dienst houden, maar hen niet effectief laten werken niet langer een korting op de socialezekerheidspremie voor die werknemers te geven.

"Bedrijven krijgen nu een premie tot 1.150 euro per kwartaal voor oudere werknemers die ze aan het werk houden", zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). "Maar als ze die werknemers vrijstellen van werk, dan zullen ze die premie voor hen niet meer krijgen."

"Onze filosofie is om mensen langer aan het werk te houden en werkgevers daarvoor te belonen door hen een RSZ-korting te geven. Als ze die mensen niet aan het werk houden, maar thuis laten zitten, dan is dat niet conform onze voorziening. Vandaar dat we die bepaling extra zullen opnemen." Muyters wil het bestaande decreet in die zin wijzigen dat er expliciet in wordt vermeld dat bedrijven hun RSZ-korting verliezen als ze hun oudere werknemers niet langer in dienst houden.

"Wij gaan ING niet sponsoren om mensen thuis te laten zitten", zegt Muyters aan "De wereld vandaag" op Radio 1. Dat is niet de bedoeling geweest.