"Het beste van links en rechts": dit wil Emmanuel Macron voor Frankrijk

Het beste van links en het beste van rechts. Dat stelt de onafhankelijke centrumkandidaat - en topfavoriet - Emmanuel Macron naar eigen zeggen voor aan de Fransen met zijn eigen beweging "En Marche". Maar hét verschil met de andere presidentskandidaten maakt "het fenomeen Macron" vooral met zijn pro-Europese koers.

De liefde voor Europa

Emmanuel Macron zet zich sterk af tegen andere kandidaten die Europa met alle zonden van Israël beladen voor wat fout loopt in de lidstaten. "Laf en hypocriet" noemt hij het. Macron gelooft in het Europese project om de grote uitdagingen aan te gaan, maar hij wil Europa wel vernieuwen.

Die vernieuwing moet komen van de mensen zelf. Zo wil Macron overal in Europa "burgerconventies" laten organiseren. Tijdens die conventies zal gedebatteerd worden over het actieterrein van de EU en de prioriteiten van de Unie. De uitkomst van die debatten moet aan de regeringen een leidraad geven voor een nieuw Europees project.

Daarnaast wil Macron als president van de Franse Republiek in samenwerking met Duitsland een Europese defensiefonds oprichten, dat gezamenlijk Europees militair materieel moet financieren. Macron denkt ook aan een permanent Europees Defensiehoofdkwartier. "We moeten een Europa bouwen dat ons beschermt", klinkt het.

De eurozone (de landen waar met de euro wordt betaald) moet ook een eigen budget, eigen parlement en een eigen minister krijgen, vindt Emmanuel Macron. Dat geld moet dan geïnvesteerd worden in de Europese economie en als noodboei dienen bij economische crisissen.

En wat betreft de brexit? Macron zal zich als president hard opstellen: geen toegang tot de interne Europese markt zonder de Europese spelregels te aanvaarden.

AFP or licensors

Vrij ondernemen en werknemers beschermen

De links-rechts positie van Emmanuel Macron komt duidelijk naar voren in zijn economische programma. Zo wil hij de hoge werkloosheid in Frankrijk aanpakken door zich vrij liberaal op te stellen naar ondernemingen toe: Macron belooft onder meer een verlaging van de loonlasten en hij wil de de vennootschapsbelasting van 33,3 procent terugbrengen naar 25 procent.

Tegelijk gaat Macron ook de positie van de werknemer beschermen. Zo wil hij dat meer werknemers zich binnen vakbonden engageren en wil hij bedrijven "responsabiliseren" voor wat betreft de loonkloof tussen bazen en gewone werknemers. Bedrijven die vrouwen minder loon geven dan hun mannelijke collega's zullen aan het publiek bekend worden gemaakt.

Daarnaast belooft Macron de koopkracht van de gewone man te zullen versterken. Een van de opvallendste maatregelen daarvoor: de woonbelasting afschaffen voor 80 procent van de Franse gezinnen. De Franse staat gaat het gat voor de gemeenten opvullen, maakt Macron zich sterk.

© BSIP / Reporters

Ecologische transitie: 15 miljard

Essentieel is onze relatie met ecologie en het milieu, zegt Emmanuel Macron. Hij voorziet dan ook in zijn publiek investeringsplan van 50 miljard een luik van 15 miljard voor de overgang naar duurzame energie en ecologie.

Alle kolencentrales moeten dicht, het aandeel van energievoorziening uit zonnepanelen en windmolens moet tegen 2022 verdubbelen en Frankrijk moet de helft minder afhankelijk worden van nucleaire energie. Wie zijn oude vervuilende wagen wil vervangen, krijgt een premie van 1.000 euro.

Een andere ecologische maatregel van Macron: tegen 2022 moet de helft van de aangeboden producten in schoolkantines en bedrijfsrestaurants bio zijn.

Migratie en religie

Qua migratie stelt Emmanuel Macron zich tegelijk strikt en soepel op. Soepel: in tegenstelling tot kandidaten als Marine Le Pen of François Fillon wil Macron geen quota voor migranten en de gemeenten zullen aangespoord worden om migranten te integreren. In het algemeen wil Macron van de strijd tegen discriminatie een prioriteit maken.

Strikt: hoewel Macron voorstander blijft van het Schengen-akkoord, wil hij meer controle aan de Europese grenzen. Mensen die geen recht hebben op asiel, zullen zonder verwijl teruggestuurd worden. In het algemeen houdt Macron strikt vast aan het principe van scheiding tussen kerk en staat en wil hij hard optreden tegen verenigingen die onder het mom van religie de waarden van de Republiek aanvallen.

503 Backend fetch failed

Error 503 Backend fetch failed

Backend fetch failed

Guru Meditation:

XID: 6358376


Varnish cache server