Beste Gwendolyn, is jouw liberalisme nu hetzelfde als "Smurfisme? - Hicham El Mzairh

Schuift Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten op naar het "nationalisme" dat in de jaren 30 van vorige eeuw het bed spreidde voor Hitler? Deze vraag duikt volgens Hicham El Mzairh op na de uitspraak van Rutten dat onze manier van leven "zonder enige twijfel superieur is aan alle andere in de wereld".

Hicham El Mzairh was goed thuis in de liberale partij van voormalig voorzitter Guy Verhofstadt, onder meer in de denkgroep het "Spiegelbureau". Nu is hij districtsraadslid voor SP.A in Antwerpen.

BELGA/VAN ASSCHE

Beste Gwendolyn,

Een open samenleving is nooit af. Ze laat zich steeds opnieuw verbeteren. En daarom laat ze conflicten van waarden toe. Dit is de essentie van democratie.

Als ik sommigen hoor, keert zelfs de "Volksgemeinschaft" weer helemaal terug op het voorplan. Dat is een term die we kennen uit de ideologie van het Duitsland van de jaren 30 uit de vorige eeuw. U weet dat wel.

Democratie, beste Gwendolyn, is de meest beschaafde vorm van omgaan met conflicten van ideeën. Democratie is per definitie de staatsvorm die opteert voor de onperfecte samenleving. Het is de staatsvorm waar geen grote beslissingen, maar dus evenmin grote foute beslissingen of conclusies kunnen genomen worden.

De gesloten samenleving duikt telkens op wanneer er zich diepgaande mutaties of veranderingen in de maatschappij voordoen. Dan komen de zekerheden en de heersende waarden op de helling te staan. Het stamgevoel, het valse gevoel van superioriteit. In tijden van verandering dreigt dit stamgevoel te eroderen. Het is de angst hiervoor die de basis vormt voor uw hang naar geslotenheid en immobilisme.

Tribaal denken

Wel, niet de islam, niet de vluchtelingen of de migranten, maar het gesloten en tribaal denken vormt een gevaar voor het individu en zijn vrijheden, en voor de open samenleving. Vooral omdat ze mensen eenzijdig bekijkt, mensen in een vakje of een hokje van hun geloof of afkomst stopt.

Beste Gwendolyn, je bekijkt de burgers alsof zij wezens met een enkelvoudige identiteit zijn. Alsof zij woordvoerders of vertegenwoordigers zijn van een fictieve gemeenschap. Welnu, de geschiedenis leert ons dat zo'n enge benadering uiteindelijk altijd de oorzaak is van elke segregatie in de samenleving, van elke oorlog, elk onrecht, elk conflict en onderdrukking.

Volgens u beste Gwendolyn moeten mensen en hun vrijheden wijken voor de waarden en normen van de ideale en superieure maatschappij. Met andere woorden: de vrijheid moet wijken voor de noodzakelijkheid.

Wie tegen de noodzakelijkheid of tegen de ideale samenleving ingaat, moet er onvermijdelijk uit en wordt uitgesloten. Zoals de extreemlinkse denker Trotski in 1937 al besefte toen hij schreef: "In een land waar de enige werkgever de Staat is, betekent oppositie de trage hongerdood". Het oude principe: wie niet werkt, zal niet eten, is vandaag vervangen door een nieuw principe: wie niet gehoorzaamt, zal niet eten.

Een blauwe Smurf

Ziedaar beste Gwendolyn: het woord 'liberalisme' heeft zijn betekenis verloren. Je kunt overal waar iemand 'liberaal' gebruikt net zo goed 'Smurf' invullen.

Meest gelezen