Dit zijn de 10 best verdienende bestuursmandatarissen bij de Vlaamse instellingen

Vlaamse politici en partijsoldaten verdienen flink wat bij in de raden van bestuur van Vlaamse Agentschappen, zo blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. In de top 10 van de best betaalde bestuursmandatarissen zijn regeringspartijen N-VA en CD&V het best vertegenwoordigd.
Vlnr: Koen Kennis, Marc Descheemaecker, Vera Van der Borght en Tom Dehaene

Oppositiepartij Groen haalt vandaag fel uit naar de Vlaamse regering. Net als bij de intercommunales op gemeentelijk niveau is er ook in de Vlaamse administratie sprake van een weinig transparant kluwen van structuren en mandaten, luidt het. Bovendien worden de postjes verdeeld door de politiek en zijn sommige wel erg goed betaald.

Aan de hand van de gegevens van Groen zijn dit de tien best betalende mandaten. In die top 10 staan vooral voorzitters bij grote agentschappen en instellingen. De vergoedingen zijn brutobedragen voor het jaar 2016.

1. Bart Huybrechts (N-VA) - 29.756 euro

Huybrechts is voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Energiebedrijf, een agentschap dat door de Vlaamse overheid is opgericht om te komen tot energiebesparing, rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie.

2) Koen Kennis (N-VA) - 26.036 euro

Kennis, die ook op lokaal niveau een resem mandaten bekleedt, verdiende dat bedrag met zijn mandaat als voorzitter van de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Die investeringsmaatschappij heeft als doel belangrijke projecten financieel te ondersteunen.

3) Hugo Leroi (CD&V) - 25.000 euro

Leroi is voorzitter bij de Limburgse Reconversiemaatschappij. Die participeert in ondernemingen en andere entiteiten die bijdragen aan de economische ontwikkeling en tewerkstelling in  de provincie Limburg.

4) Marc Descheemaecker (N-VA) - 14.062 euro

Descheemaecker, lang actief bij de NMBS, is voorzitter van de raad van bestuur van de openbaarvervoermaatschappij De Lijn.

5) Vera Van der Borght (Open VLD) - 10.770 euro

Van der Borght, gemeenteraadslid in Aalst en gewezen Vlaams Parlementslid, is voorzitter bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen.

6. Huub Broers (N-VA) - 10.770 euro

Broers is voorzitter bij de Vlaamse Landmaatschappij, een agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de open ruimte. Hij is ook burgemeester in de gemeente Voeren.

7) Jef Roos (N-VA) - 10.500 euro

Roos, een gewezen ondernemer en hoogleraar, is voorzitter van de raad van bestuur van de VDAB.

8) Tom Dehaene (CD&V) - 9.834 euro

Dehaene is voorzitter bij Waterwegen en Zeekanaal, het agentschap dat bevoegd is voor het beheer van de waterwegen in centraal en westelijk Vlaanderen.

9. Frieda Brepoels (N-VA) - 8.898 euro

Brepoels, een oudgediende bij de N-VA, is voorzitter bij De Vlaamse Waterweg, de nieuwe naam voor waterwegbeheerder nv De Scheepvaart.

10. Fernand Desmyter (CD&V) - 8.367 euro

Desmyter, een gepensioneerde topambtenaar, is voorzitter bij de NV Vlaamse Havens. Voor de vergoeding moest hij in 2016 twee vergaderingen beleggen.

Meest gelezen