Groen haalt uit naar Vlaamse regering: "Veel te veel mandaten en veel te duur betaald"

Volgens Groen is de Vlaamse regering in hetzelfde bedje ziek als de intercommunales die ze terechtwijst. De oppositiepartij heeft een lijstje gemaakt van 76 agentschappen en autonome instellingen die de opeenvolgende Vlaamse regeringen heeft opgericht, samen goed voor 350 politieke mandaten. In sommige bestuursraden worden forse vergoedingen betaald, waardoor voorzitters 25 tot 29.000 euro bruto aan vergoedingen krijgen.

Björn Rzoska, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement, vroeg bij alle ministers info op over de bestuursraden van de agentschappen die verbonden zijn aan hun kabinetten. Het gaat om bekende bedrijven als De Lijn en VDAB, maar ook om minder bekende als Participatiemaatschappij Vlaanderen en NV Vlaamse Havens.

Op het lijstje van Groen staan 76 instellingen en 350 mandaten, maar dat is nog niet het volledige beeld, klinkt het in "Bonus" op Radio 1. "Het is zeer moeilijk te zeggen om hoeveel instellingen het gaat, want de Vlaamse regering slaagt er niet in om dat op een deftige manier opgelijst te krijgen. Er zijn ook nog heel wat onderliggende structuren waarvan ik weet dat ze bestaan, maar ik waarover nog steeds wacht op informatie", aldus Rzoska.

Een groot gebrek aan transparantie dus, en nochtans zijn er regels opgesteld. "In 2007 zijn alle agentschappen opgelijst en ingedeeld in categorieën, met per categorie een vergoeding (onder meer een maximum van 250 euro per vergadering, red.). De laatste 10 jaar zijn er echter heel wat structuren bijgekomen die los van dat kader opereren en waar de spelregels niet duidelijk zijn."

"Kracht van zelfbediening"

Uit de gegevens die Groen verzamelde, blijkt dat in sommige bestuursraden fikse bedragen betaald worden. Zo verdiende de voorzitter van Vlaamse Havens in 2016 meer dan 8.000 euro bruto, terwijl daar maar twee vergaderingen tegenover stonden. "Zoiets vind ik echt niet kunnen", zegt Rzoska.

Vooral mandatarissen van N-VA en CD&V horen bij de grootverdieners. "Wat nogmaals aantoont dat N-VA een traditionele partij is geworden", vindt de fractieleider van Groen. "Dit is niet de kracht van verandering, maar de kracht van zelfbediening."

"Ik ben bijzonder ontgoocheld in de N-VA omdat zij altijd beloofd hebben om een einde te maken aan de politieke benoemingen. Ze hebben daar in 2014 -terecht- een groot campagnepunt van gemaakt."

"Veeg voor eigen deur"

Voorts zegt Groen dat de agentschappen te weinig onafhankelijke bestuurders toelaten en dat de postjes voornamelijk verdeeld worden onder partijgetrouwen, (ex-)politici en kabinetschefs. Die laatsten krijgen meestal een functie als regeringscommissaris toegewezen, waarvoor ze extra vergoed worden, bovenop hun loon.

Groen eist de stopzetting van de politieke benoemingen en wil dat er meer onafhankelijke bestuurders komen. Er moet ook een limiet gezet worden op de vergoedingen. En het aantal mandaten moet naar beneden. "De Vlaamse regering is niet geloofwaardig als ze niet voor haar eigen deur veegt."

John Crombez: "Samen beslissing nemen"

Volgens SP.A-voorzitter John Crombez moeten alle partijvoorzitters samen nu beslissen om de structuren en mandaten te verminderen en met de opbrengst de facturen doen dalen.

"Er is voor mij geen enkele reden waarom we niet over de partijen heen en over meerderheid en oppositie heen belangrijke beslissingen zouden nemen", zegt Crombez. "Het mag voor mij gaan over het aantal ministers, het aantal parlementairen, maar zeker ook de vermindering van structuren en mandaten en als dat mogelijk is moeten we dat doen en zorgen dat dat ook een verlaging in de facturen betekent."