Weyts houdt nieuw belangenconflict over geluidsnormen achter de hand

De Vlaamse regering behoudt zich het recht voor om bij de eerste kennisgeving van een overtreding van de Brusselse geluidsnormen opnieuw een belangenconflict in te roepen, zodat de procedure wordt geschorst. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laten weten, in de marge van zijn bezoek aan Brussels-Airport tijdens de tweede Luchtvaartdag.

Uitgerekend vandaag loopt het tweede belangenconflict in verband met de Brusselse geluidsnormen af. Donderdag besliste de Brusselse regering om de strengere geluidsnormen vanaf nu toe te passen, maar de inning van de boetes zou wegens procedureredenen nog anderhalf tot twee jaar kunnen duren. Die tijd moet de ruimte bieden om tot een structurele oplossing te komen.

Minister Weyts zegt tevreden te zijn met dit signaal van de Brusselse regering de kwestie niet zo hard te willen spelen en open te staan voor dialoog.

"Wij staan ook open voor dialoog. De Vlaamse regering behoudt zich echter het recht voor om een belangenconflict in te roepen vanaf het moment dat de eerste kennisgeving van een inbreuk in de bus valt van een luchtvaartbedrijf. Vanaf dat moment moeten de bedrijven die boete provisioneren en gaan zich dan grote zorgen maken. Vanaf dat moment is de Vlaamse regering genoodzaakt om het belangenconflict in te roepen: we kunnen de jobs van Vlamingen én Franstaligen niet op het spel laten zetten."

Terughoudendheid

Vlaams minister Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor Brussel, roept op tot terughoudendheid in het politieke debat rond de Brusselse geluidsnormen. Hij reageert daarmee op de uitspraak van  minister Weyts.

Volgens Gatz kloppen de uitspraken van zijn collega Weyts wel, namelijk dat de Vlaamse regering heeft afgesproken om bij de eerste kennisgeving van een overtreding van de Brusselse geluidsnormen het belangenconflict uit te roepen, maar is het niet goed om nu te communiceren over wat over enkele weken of maanden kan of zal gebeuren.

Het is nu van alle belang om naar een sereen klimaat te streven, zegt hij. "Het is nu beter om terughoudend te zijn met politieke verklaringen", aldus Gatz over de uitspraken van zijn collega in de Vlaamse regering.