PORTRET: Emmanuel Macron, wie is hij en waar staat hij voor?

Drie jaar geleden was hij nog een nobele onbekende, nu zit hij in de laatste rechte lijn om president van Frankrijk te worden: Emmanuel Macron. Hij trekt naar de kiezer met zijn eigen onafhankelijke beweging "En Marche" en presenteert als zelfverklaarde centrumkandidaat "het beste van links en het beste van rechts". Hét verschil maakt hij vooral met zijn pro-Europese koers.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

De ideale schoonzoon getrouwd met zijn oud-lerares

Met zijn 39 lentes is het “politieke fenomeen” Macron een vrij jonge presidentskandidaat. Hij doorliep al een indrukwekkend parcours voor hij de politiek binnenkwam. Zo maakte hij naam en fortuin in de financiële wereld bij de zakenbank Rothschild.

In 2014 bracht de huidige socialistische president François Hollande bankier Macron de politiek binnen, hij werd onmiddellijk gebombardeerd tot minister van Economie. Macron was toen wel al vlug een luis in de pels van de regering. Vorig jaar nam hij uiteindelijk ontslag om zich te concentreren op zijn beweging waarmee hij zich uiteindelijk kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen. De top van de PS voelde zich verraden.

De “beste raadgever en enige vertrouweling” van Macron is zijn vrouw, de 24 jaar oudere Brigitte Trogneux. Hij leerde haar op zijn 16e kennen op school, zij was zijn lerares. Brigitte werd in 2007 na al die jaren mevrouw Macron.

Anti-establishment

Met zijn beweging “En Marche” (Voorwaarts) wil Macron de traditionele breuklijnen van links-rechts binnen de politiek overstijgen. Ook hij laaft zich zo aan de golf van het anti-establishment, het credo waarmee je tegenwoordig verkiezingen kunt winnen. Enigszins ironisch, want Macron heeft dus wel degelijk als PS-minister gediend.

Macron wil naar eigen zeggen “het beste van links en het beste van rechts” aanbieden en vergelijkt zich in die zin met de legendarische generaal Charles de Gaulle. Sommige Franse politicologen noemen Macron een "populist van het extreme centrum" en zijn boodschap "populisme van de elite".

De liefde voor Europa

Emmanuel Macron zet zich sterk af tegen andere kandidaten die Europa met alle zonden van Israël beladen voor wat fout loopt in de lidstaten. "Laf en hypocriet" noemt hij het. Macron gelooft in het Europese project om de grote uitdagingen aan te gaan, maar hij wil Europa wel vernieuwen.

Die vernieuwing moet komen van de mensen zelf. Zo wil Macron overal in Europa "burgerconventies" laten organiseren. Tijdens die conventies zal gedebatteerd worden over het actieterrein van de EU en de prioriteiten van de Unie. De uitkomst van die debatten moet aan de regeringen een leidraad geven voor een nieuw Europees project.

Daarnaast wil Macron als president van de Franse Republiek in samenwerking met Duitsland een Europees defensiefonds oprichten, dat gezamenlijk Europees militair materieel moet financieren. Macron denkt ook aan een permanent Europees Defensiehoofdkwartier. "We moeten een Europa bouwen dat ons beschermt", klinkt het.

De eurozone (de landen waar met de euro wordt betaald) moet ook een eigen budget, eigen parlement en een eigen minister krijgen, vindt Emmanuel Macron. Dat geld moet dan geïnvesteerd worden in de Europese economie en als noodboei dienen bij economische crisissen.

En wat betreft de brexit? Macron zal zich als president hard opstellen: geen toegang tot de interne Europese markt zonder de Europese spelregels te aanvaarden.

Vrij ondernemen en werknemers beschermen

De links-rechtspositie van Emmanuel Macron komt duidelijk naar voren in zijn economische programma. Zo wil hij de hoge werkloosheid in Frankrijk aanpakken door zich vrij liberaal op te stellen naar ondernemingen toe: Macron belooft onder meer een verlaging van de loonlasten en hij wil de de vennootschapsbelasting van 33,3 procent terugbrengen naar 25 procent.

Tegelijk gaat Macron ook de positie van de werknemer beschermen. Zo wil hij dat meer werknemers zich binnen vakbonden engageren en wil hij bedrijven "responsabiliseren" voor wat betreft de loonkloof tussen bazen en gewone werknemers. Bedrijven die vrouwen minder loon geven dan hun mannelijke collega's zullen aan het publiek bekend worden gemaakt.

Migratie en religie

Qua migratie stelt Emmanuel Macron zich tegelijk strikt en soepel op. Soepel: in tegenstelling tot kandidaten als Marine Le Pen of François Fillon wil Macron geen quota voor migranten en de gemeenten zullen aangespoord worden om migranten te integreren. In het algemeen wil Macron van de strijd tegen discriminatie een prioriteit maken.

Strikt: hoewel Macron voorstander blijft van het Schengenakkoord, wil hij meer controle aan de Europese grenzen. Mensen die geen recht hebben op asiel, zullen zonder verwijl teruggestuurd worden. In het algemeen houdt Macron strikt vast aan het principe van scheiding tussen kerk en staat, en wil hij hard optreden tegen verenigingen die onder het mom van religie de waarden van de Republiek aanvallen.

PORTRET Marine Le Pen

Onlangs bracht het programma "Check-point" een reportage van "de komeet Emmanuel Macron". Die kunt u herbekijken op VRT NU.

Lees ook het portret van Marine Le Pen. (Link werkt niet in app, enkel op site en mobiele site.)