Internationale pers: enthousiast over Macron, waarschuwt voor dreiging Le Pen

De internationale pers is blij met de overwinning van Emmanuel Macron, maar er zijn ook kranten die erop wijzen dat de aanwezigheid van de extreemrechtse kandidaat Marin Le Pen op 7 mei "een bedreiging" kan vormen. Alle kranten focussen ook op de nederlaag van de traditionele partijen.

De Britse krant The Guardian vindt dat Emmanuel Macron "de beste hoop is voor een groot land die diep getroubleerd is", maar oordeelt ook "dat de dreiging van extreemrechts niet uitgedoofd is". 

Financial Times ziet op 7 mei al de "kroning" van Emmanuel Macron. Volgens de krant zal de jonge president (39) wel zwaar moeten onderhandelen om zijn programma in de praktijk te brengen wanneer hij verkozen zal zijn. 

"Een nieuwe Franse revolutie", kopt Daily Mail. The Times ziet "een Franse elite die vernederd is door marginalen op weg naar de overwinning" bij een foto van een glimlachende Marine Le Pen. 

De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung blijft gereserveerd bij de overwinning van Macron in een artikel met als titel "Het verscheurde Frankrijk". "De overwinning van Macron is zo nipt dat hij bij de vorige twee presidentsverkiezingen zelfs de tweede ronde niet gehaald zou hebben". 

Voor de Amerikaanse krant Wall Street Journal hebben de Fransen "de politieke geografie van hun land geherdefinieerd en de Europese Unie in het centrum geplaatst van de nieuwe politieke oppositie. "Aan de ene kant staat Macron, een oud-bankier die de Europese integratie wil versterken". Aan de andere kant staat Marine Le Pen, vijand van de EU en van zijn eenheidsmunt. 

Ook de New York Times ziet twee outsiders met visies die radicaal anders zijn voor het land. "Dit plaatst Frankrijk op een onzekere weg op een kritiek moment waarop deze verkiezing kan beslissen over de toekomst van de Europese Unie". 

Vlaamse kranten roepen op tot voorzichtigheid

De Vlaamse kranten benadrukken dat de uitslag van de eerste ronde voor een schokgolf zorgt in Frankrijk, zelfs al werd er verwacht dat de traditionele partijen afgestraft zouden worden. Ook zij denken echter dat de strijd tussen Macron en Le Pen nog niet gestreden is. 

"De Franse kiezer kiest voor het avontuur: de strijd gaat tussen een onconventionele kandidaat die uit het niets de eerste plaats opeist, tegenover een uitgekookte politica die al meer dan vijf jaar haar imago polijst om door te dringen tot de tweede ronde", schrijft Jean Vanempten in een commentaar op de website van De Tijd. Macron moet nu successen blijven boeken, eerst door Le Pen te verslaan, en daarna door zijn beleid. "De twee vorige presidenten raakten niet uit het cocon van de Franse politiek en werden telkens afgestraft. Als Macron hetzelfde lot ondergaat, dreigt de doorbraak van het populisme onvermijdelijk te worden."

De vertegenwoordigers van het systeem - links nog veel meer dan rechts - blijven verpieterd achter", zegt Bart Eeckhout van De Morgen. "In een land dat zozeer hecht aan traditie en ideologie is dat een schok. Dat die voorspeld was, doet niets af aan de impact." Eeckhout wijst er echter ook op dat Macron nog veel werk voor de boeg heeft: "Emmanuel Macron heeft de grote kwaliteit dat hij Le Pen niet is. Dat maakt van hem de favoriet voor de tweede ronde", zegt hij. "Dat mag ons echter niet blind maken voor de gebreken en risico's van deze kandidaat."

Luc Van der Kelen schrijft in Het Laatste Nieuws dat "Europa herademt" door de keuze voor Macron. Toch herinnert hij eraan dat Macron partijloos is en een gematigde politieke beweging leidt. "Daarom zal het nog een hele klus worden om in juni ook de parlementsverkiezingen te winnen."

In De Standaard wijst Karin De Ruyter erop dat de Fransen voor een duidelijke keuze staan: "Kiezen ze voor het verleden of voor de toekomst? Voor een gesloten en protectionistisch of een open Frankrijk? Voor of tegen Europa? Die vragen waren er ook voor zondag al. Maar de kans dat de nieuwe Franse president kiest voor een Frankrijk dat zijn rol in Europa en de wereld ten volle zal opnemen, lijkt vandaag een stuk groter geworden."

Marc Van De Weyer schrijft in Het Belang van Limburg eveneens over de keuze tussen twee radicaal verschillende republieken, maar stelt ook dat de strijd tussen de twee opties nog niet is beslecht. "Nog is het niet uitgesloten dat de verbittering wint - zo groot is de woede van vele Fransen over hun systeem", waarschuwt hij. "En Marine Le Pen speelt uiterst gewiekst in op gevoelens van afkeer, angst en onzekerheid."

"De nieuwe breuklijn loopt nu tussen open en gesloten. De keuze tussen Macron en Le Pen symboliseert dat als geen ander", schrijft Pieter Lesaffer van Het Nieuwsblad over de afstraffing van de klassieke partijen. Hij verwijst bovendien naar de politiek in ons land: "in de Vlaamse politiek slaagt Groen er het best in die openheid te vatten, N-VA appelleert als geen ander aan het gesloten wereldbeeld. Dat belooft als hier ooit presidentsverkiezingen zouden komen. Almaci versus De Wever?"

In Gazet van Antwerpen tot slot, wijst Kris Vanmarsenille erop dat talloze Fransen, Europese politici, zakenlui en gewone burgers zondagavond opgelucht moeten zijn geweest. "De frustratie bij de aanhangers van uiterst links en rechts is echter oprecht en zit diep (...) En als Macron het op 7 mei haalt, wil dat niet zeggen dat Frankrijk automatisch op weg is naar een glorieuze toekomst." De toekomst van Europa blijft onzeker, "maar beter onzeker dan hopeloos", besluit ze.

Franstalige kranten schrijven over einde van Franse systeem

Ook de Franstalige kranten schrijven in hun editorialen over de schok die de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen heeft teweeggebracht. Zij hebben het over de laatste rechte lijn van Macron naar het Elysée en wijzen op het einde van het Franse politieke systeem, door de nederlaag van de traditionele partijen. 

"Op weg naar het Elysée", titelt Le Soir, zo verwijzend naar Macrons partij En Marche!. "Een ongezien duel en een schok binnen de modellen. De Fransen hebben zo hun revolutie gecreëerd door, zoals Trump, de traditionele partijen en politici onder de mat te vegen, van links en rechts, om twee persoonlijkheden van buiten het systeem tegenover elkaar te plaatsen", aldus hoofdredactrice Béatrice Delvaux.

"Macron voor de deur van het Elysée", aldus de kranten van Sud Presse. In zijn editoriaal met de titel "Triste France" (triest Frankrijk) schrijft Christian Carpentier dat "het feit dat de Fransen een quasi onervaren kandidaat naar de eerste plaats hebben gestemd, die nooit eerder werd verkozen, veel zegt over het einde van een politiek systeem waarin de mensen zichzelf niet meer herkennen. Dat ze voor de tweede keer een extreemrechtse kandidaat hebben gekozen om het tegen hem op te nemen, toont aan dat er een radicale nood is aan verandering, in deze wieg van de democratie die zichzelf niet meer lijkt terug te vinden."

De kranten van L'Avenir schrijven dan weer dat "de dominante partijen werden platgewalst". "De extremen en het centrum hebben zich getoond als de echte hoofdrolspelers binnen de campagne, en het is dan ook logisch dat de kiezers zich naar hen hebben gekeerd. Het is duidelijk dat er een bladzijde wordt omgedraaid in het Franse politieke leven", aldus Thierry Dupièreux.

"Iedereen tegen Marine", aldus La Dernière Heure, dat focust op de beweging tegen het Front National die aan de gang is. "Haar kansen om het Elysée binnen te halen zijn klein, om niet te zeggen onbestaande, maar dat zal haar niet beletten om zich de komende weken te laten gelden in het politieke debat, door erop te hameren dat "het overleven van Frankrijk" afhangt van een stem op het FN. De gelukkige verkozene wordt Emmanuel Macron, die een jaar geleden uit het niets opdook en die heeft afgerekend met de traditionele partijen, door de kloof tussen links en rechts te overbruggen", schrijft Patrick Dath-Delcambe.

In La Libre Belgique tot slot, staat: "Macron grote favoriet tegenover Marine Le Pen". De krant schrijft over de kans die Frankrijk kan grijpen. "Tussen de twee opties, is de keuze zonder twijfel snel gemaakt: men moet vermijden dat Frankrijk wordt overgeleverd aan de economische chaos, aan de haat zoals het Front National dat voorstelt. Emmanuel Macron heeft geprofiteerd van uitzonderlijke politieke omstandigheden", aldus Francis Van de Woestijne. "In het begin was zijn doel de presidentsverkiezingen van 2022. Maar de planeten hebben zich op een lijn gezet en hebben zijn opgang vergemakkelijkt."