1 op de 3 leerkrachten in basisschool voelt zich onzeker om Frans te praten

1 op de 3 onderwijzers in het basisonderwijs voelt zich onzeker om veel Frans te spreken met de leerlingen in de klas. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse inspectie. Daardoor wordt in 6 op de 10 klassen onvoldoende Frans gesproken en ligt de focus teveel op het inoefenen van grammatica en spelling.

"Eén op de drie van de leraren zegt: ik voel me niet zelf niet sterk genoeg om die mondelinge, communicatieve vaardigheden goed te beoefenen. Dat is frappant", zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene.

"Dus wij vragen aan de leerkrachten: durf stappen te zetten om jezelf te professionaliseren, zodat je met de leerlingen makkelijker in communicatie kunt gaan om hen met een geruster hart de liefde voor de Franse taal bij te brengen."

De lessen Frans en Engels in het middelbaar onderwijs scoren wel goed, aldus de inspectie. Net als de lessen aardrijkskunde of geschiedenis in een vreemde taal bijvoorbeeld.

"Hogescholen moeten hun studenten beter voorbereiden voor dat vak"

"Dit knipperlicht moet hogescholen ertoe aanzetten om hun studenten beter voor te bereiden voor het vak Frans", reageert minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die er meteen aan toevoegt dat ze helemaal geen voorstandster is van vakleerkrachten in het basisonderwijs.

"Uit de eerste resultaten van de niet-bindende instapproef voor toekomstige leraren basisonderwijs blijkt trouwens ook dat de toets Frans het grootste struikelblok vormt", aldus nog de minister.

De inspectie stelt voor om paralleltoetsen voor Frans in het basisonderwijs te ontwikkelen, toetsen die nagaan in welke mate leerlingen de eindtermen halen. De ontwikkeling van die toetsen zijn gepland na de peiling Frans die nog dit jaar georganiseerd wordt. Voorts moeten basis- en secundair onderwijs samenwerken om de wederzijdse verwachtingen correct op elkaar af te stemmen.

Jasper Jacobs