Belgische Broeders van Liefde gaan lijnrecht in tegen Rome

De beslissing van de Belgische afdeling van de Broeders van Liefde, om in hun afdelingen in ons land voortaan euthanasie uit te voeren, doet stof opwaaien in Rome. Geen bocht van 180 graden maar een concretisering van de bestaande regels, klinkt het in ons land, maar Rome betreurt het "fundamenteel verschil in waarden".
Wim BEDDEGENOODTS

De congregatie Broeders van Liefde heeft vooral psychische centra in ons land. In totaal verblijven er in ons land 5.500 patiënten. Momenteel wordt er geen euthanasie uitgevoerd. Wie toch een verzoek om euthanasie indient, wordt nu voor de uitvoering ervan overgebracht naar een andere zorginstelling. Dat verandert nu.

"We maken geen bocht van 180 graden. Het is niet zo dat we tegen euthanasie waren en nu plots voor zijn", zegt Raf De Rycke, voorzitter van de Belgische Broeders van Liefde in "De ochtend". "Dit is een concretisering van onze bestaande richtlijn. Eigenlijk koppelen we bijkomende zorgcriteria aan beide mogelijke pistes voor onze patiënten: zowel het perspectief op leven, als euthanasie."

België: "Leven en zelfbeschikking daarover even belangrijk"

De Rycke benadrukt dat het uitgangspunt van de Belgische Broeders van Liefde hetzelfde blijft. "Als het gaat over iemands leven staan er drie waarden op het spel: het respect voor het leven, of je nu ziek bent of gezond, de autonomie van de patiënt én de relatie met zijn zorgverleners. Elke euthanasie-aanvraag is delicaat en complex. Daarom zetten we het licht daarvoor niet meteen op groen. We bieden eerst alternatieven aan, zoals een aangepaste behandeling", legt hij uit.

Jaarlijks dienen gemiddeld 12 patiënten een euthanasie-aanvraag in, en De Rycke benadrukt dat elke vraag ernstig wordt bekeken. "Euthanasie wordt voortaan mogelijk in onze instellingen, maar het is voor ons de tweede weg. We toetsen die vraag af aan bijkomende zorgvuldigheidscriteria, dus eigenlijk is dit een verstrenging."

Dat de Belgische Broeders van Liefde hiermee op ramkoers gaan met het Vaticaan, nuanceert De Rycke. "We vertrekken vanuit dezelfde basiswaarden: de beschermwaardigheid van het leven is een belangrijk fundament, maar voor ons niet absoluut. Daar zitten we op een andere golflengte dan Rome."

Rome: "Recht op leven is en blijft absoluut"

Belg René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde in Rome en vertrouwenspersoon van paus Franciscus, betreurt de nieuwe visie van de Belgische congregatie. "Onze uitgangspunten zijn verschillend. We zijn daarover in gesprek gegaan, maar helaas niet tot overeenstemming gekomen", reageert hij in "De ochtend". Hij benadrukt dat het Vaticaan nog moet bepalen hoe ze op die Belgische ommezwaai zal reageren.

"Voor ons blijft de beschermwaardigheid van het leven absoluut, en dat is het fundamentele verschil met België, waar de autonomie van de patiënt en de relatie met zijn zorgverlener op dezelfde hoogte worden geplaatst. Ook wij vinden die waarden belangrijk, en het euthanasietraject onderschrijven wij ook, maar het respect voor het leven staat daar voor ons boven. We zullen alles doen om patiënten zorgvuldig te begeleiden, maar euthanasie uitvoeren binnen onze muren hoort daar niet bij."

Meest gelezen