Geen aardbeving, zaterdag worden opnieuw kaaimuren opgeblazen

De kaaimuur aan de Ledeganckkaai op het Zuid wordt zaterdag tot ontploffing gebracht. Toen dat vorig jaar in februari ook gebeurde, doken er op Twitter al snel geruchten op over een "aardbeving", maar dat was dus niet het geval. Aannemer THV Scheldekaaien zegt dat er nu maatregelen genomen zijn om de impact van de trillingen te beperken.
De kaaimuur aan de Ledeganckkaai (foto: Sigmaplan).

In 2015 startte De Vlaamse Waterweg nv met de vernieuwing van de Scheldekaaien op het Zuid. Dat is dringend nodig want de kaaimuren zijn erg labiel, en vanop het water zijn er dan ook barsten in te zien. 

Over een lengte van zevenhonderd meter werd de kaaimuur onderverdeeld in vijf zones. Zone 1 is intussen bijna volledig afgewerkt.

Vorig jaar in februari werd de oude kaaimuur daar gecontroleerd tot ontploffing gebracht, en vervolgens werden een nieuw metalen geraamte van de nieuwe kaaimuur geplaatst. Vorige week zijn daar zes gigantische betonnen prefab-elementen van 130 ton zwaar op aangebracht.

De trillingen bij de eerste afbraakwerkzaamheden waren sterker voelbaar dan verwacht, wat leidde tot berichten over een aardbeving". Daarom zijn er nu extra voorzorgen genomen. “We verfijnden daarom onze methode. De hinder zal zich beperken tot het voelen van kleine trillingen gedurende 15 seconden”, zegt Jeroen Van den Bossche van THV Scheldekaaien, de aannemer die de werkzaamheden uitvoert.

Na zone 1 is dit keer zone 2 aan de beurt (zie kaartje onder) en de overkoepelende organisatie Sigmaplan heeft op Twitter al gewaarschuwd dat er opnieuw springstoffen gebruikt zullen worden.

Perimeter

Nu zaterdag wordt de kaaimuur afgebroken in zone 2, rond 18 uur. Rond de werfzone wordt een veiligheidsperimeter ingesteld waar een toegangsverbod geldt.

Tussen de Namenstraat en de Generaal Armstrongweg wordt de rijweg een zestal uur afgesloten tussen 15 uur en 21 uur. Op beide dagen geldt er een parkeerverbod en van en naar de stad toe zal er via de Ledeganckkaai geen doorgang mogelijk zijn.

De aannemer en Sigmaplan raden iedereen sterk af om te komen kijken. Dat heeft immers geen zin aangezien er buiten de perimeter niets te zien is van de werkzaamheden.

Een maand later, op zaterdag 27 mei, wordt de kaaimuur in zone 4 opgeblazen.