Hof van Cassatie: alleen gecorrigeerde snelheid telt bij snelheidsovertreding

Rechters moeten bij snelheidsovertredingen voortaan rekening houden met de gecorrigeerde snelheid en niet met de werkelijk gemeten snelheid. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. In de gecorrigeerde snelheid zit een foutenmarge omdat sommige meettoestellen niet altijd correct zijn. De meeste rechters baseerden zich daar al op, maar sommigen deden dat niet, uit principe.

Een Oost-Vlaamse automobilist kreeg in 2014 een rijverbod omdat hij 93 kilometer per uur had gereden terwijl maar 50 kilometer per uur was toegelaten. De politierechter baseerde zich op de werkelijk gemeten snelheid en niet op de gecorrigeerde snelheid van 87 kilometer per uur en gaf de man een rijverbod.

Deze correcties worden ingebouwd omdat niet alle meettoestellen perfecte resultaten leveren. Voor snelheden tussen 30 en 100 kilometer per uur is er een foutenmarge van 6 kilometer per uur. De meeste rechters houden al lang rekening met deze correcties, maar sommige strengere politierechters weigeren principieel om dit te doen, zoals deze Gentse politierechter in 2014. Maar het Hof van Cassatie spreekt nu duidelijke taal: alle rechters moeten rekening houden met deze correcties.