Huiszoekingen in kantoren van de Bijzondere Belastinginspectie

Het gerecht heeft een reeks huiszoekingen uitgevoerd in kantoren van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). De huiszoekingen bleven niet beperkt tot de kantoren van de BBI, ook enkele privéwoningen van medewerkers zijn doorzocht. Er zijn locaties in Brussel, Antwerpen en Gent doorzocht.

Het gerecht voert een onderzoek naar perslekken en schendingen van het beroepsgeheim bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Daarbij zijn vandaag in Brussel, Antwerpen en in Gent huiszoekingen uitgevoerd. Niet alleen kantoren van de BBI, maar ook de privéwoningen van enkele medewerkers zijn doorzocht.

Volgens verschillende bronnen zou in Gent het bureau van de vorige gewestelijke directeur Karel Anthonissen zijn doorzocht, maar dat kan Financiën niet bevestigen. "Ik spreek me er niet over uit", zegt woordvoerder Francis Adyns aan onze redactie. "Het gerecht weet bij wie en waarom ze zijn langs geweest."