SP.A hamert op maximumfactuur rusthuizen: "Bejaarden niet laten bedelen"

De SP.A is niet te spreken over het wetsvoorstel van CD&V om geld terug te vorderen bij kinderen, wiens ouders de rusthuisfactuur niet kunnen betalen. Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke vindt dat minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V) zijn verantwoordelijkheid moet nemen en pleit opnieuw voor een maximumfactuur.

"Iedereen moet het uitzicht hebben op een oude dag zonder financiële zorgen. Dit voorstel is dus geen goed idee. Niemand mag verplicht worden om geld te gaan bedelen voor zijn rusthuisfactuur, niet bij het OCMW en niet bij zijn eigen kinderen", reageert Vandenbroucke in "De ochtend." "Met facturen die oplopen tot 1.600 euro per maand is dat nu onvermijdelijk."

De SP.A-politicus vindt dat CD&V-minister van Welzijn Vandeurzen zijn verantwoordelijkheid niet mag afschuiven op OCMW's of gezinnen, wat nu wel gebeurt. "Minister Vandeurzen moet extra middelen vragen bij zijn collega's. Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat CD&V zelf met een voorstel zou komen om de rusthuisfactuur betaalbaar te houden voor iedereen." 

Vandenbroucke herhaalt het voorstel van de SP.A om een maximumfactuur voor rusthuizen in te voeren. "Op die manier volstaat het inkomen van een bejaarde altijd om zijn rusthuiskosten te betalen. Voor wie niet rondkomt, zou de Vlaamse overheid een extra bijdrage kunnen doen."