Wat u moet weten over de chemische stof "glyfosaat"

De chemische stof glyfosaat is een van de actieve bestanddelen van heel wat onkruidverdelgers. Het is het hoofdbestanddeel van het pesticide Roundup van Monsanto. De Wereld­gezondheids­organisatie (WHO) bestempelt de stof als kankerverwekkend, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA spreekt dat tegen. Wat wel zeker is, is dat u het als consument vrijwel elke dag binnenkrijgt zonder dat u het weet. Wat u moet weten over glyfosaat:
Bram Petraeus

Waar komt glyfosaat vandaan?

Glyfosaat, een organische fosforverbinding, bestaat al meer dan 40 jaar en blijft wereldwijd de meest verkochte onkruidverdelger. Chemiereus Monsanto bracht het op de markt in de jaren 70 en had tot 2000 een patent (alleenrecht) op de stof. Sinds dat patent vervallen is, gebruiken alleen in Europa al 23 producenten de actieve stof.

Waarom is het zo populair?

Glyfosaat dankt zijn populariteit onder meer aan zijn gebruiksgemak: het is in staat zowel grassen als andere planten te doden. Het is niet alleen populair bij landbouwers, maar ook bij particulieren, die er tuinen en opritten onkruidvrij mee houden. De introductie van genetisch gemodificeerde gewassen die resistent zijn gemaakt tegen glyfosaat - zodat je op het veld kan spuiten zonder het gewas zelf te doden - deed het wereldwijde gebruik van glyfosaat enorm toenemen.

Moeten we ons zorgen maken?

"Het etiket kankerverwekkend verwijst naar een mogelijk gevaar van een stof", zegt Lode Godderis van de onderzoeksgroep Omgeving en Gezondheid (KU Leuven) in het wetenschappelijke tijdschrift EOS. "Maar het risico dat je effectief kanker krijgt, hangt af van de mate en duur van de blootstelling. Als een stof kankerverwekkend is, word je er het liefst niet aan blootgesteld, maar het is niet zo dat je bij eender welke blootstelling sowieso kanker krijgt."

Het probleem is dat die dosis zich moeilijk laat meten. "De meeste studies zijn gedaan bij mensen die beroepsmatig met het product in contact komen", zegt Godderis. "Over de blootstelling van de consument en het risico dat die bijgevolg loopt, is minder geweten." Sporen van glyfosaat worden onder meer aangetroffen in bronnen voor drinkwater, brood tot zelfs moedermelk.

Wordt het nog verkocht?

Ja, pesticiden met glyfosaat zijn nog steeds verkrijgbaar voor de consument. Europa is voorlopig verdeeld of de stof al dan niet ernstige gevaren voor de gezondheid inhoudt. Er is wél een resolutie van het Europees Parlement die randvoorwaarden oplegt aan het gebruik van het product. Glyfosaat dient alvast niet voor professioneel gebruik én mag niet op openbare plaatsen (zoals parken, speelpleinen, enz.) gebruikt worden.