"Met de hand op het hart: glyfosaat is veiligste product dat ik ooit heb bestudeerd"

"Monsanto heeft op geen enkele manier wetenschappelijk onderzoek naar glyfosaat gestuurd." Dat zegt de Belgische toxicoloog Mark Martens die genoemd wordt in de Monsanto Papers. Uit die papers zou blijken dat de Amerikaanse bioreus Monsanto jarenlang wetenschappelijke studies over de giftigheid van glyfosaat zou hebben gefabriceerd en gemanipuleerd. "Met de hand op het hart: glyfosaat is veiligste product dat ik ooit heb bestudeerd", beweert Martens.
©DELEU/Eurekaslide

Glyfosaat is het belangrijkste bestanddeel van de onkruidverdelger Roundup. Met dat product boekt Monsanto jaarlijks een miljardenomzet, maar er zijn twijfels over de gezondheidsrisico's voor de mens. In de Amerikaanse staat Californië loopt een rechtszaak tegen het bedrijf. De rechters hebben inzage verkregen in het interne mailverkeer en daaruit blijkt dat Monsanto geld noch moeite zou gespaard hebben om met wetenschappelijke studies te bewijzen dat glyfosaat veilig is.

"Die mails moet je bekijken als momentopnames en zijn totaal uit de context gerukt. Ze zijn helemaal niet representatief voor de procedures en de ethiek van het bedrijf." Dat zegt Mark Martens in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij was jarenlang directeur toxicologie bij Monsanto en zijn naam wordt genoemd in de "Monsanto Papers". "Op geen enkele manier heeft Monsanto het wetenschappelijke onderzoek gestuurd", stelt Martens. Momenteel is hij onafhankelijk consultant en heeft hij Monsanto als klant.

"Ik kan iedereen recht in de ogen kijken"

Dat zijn naam nu wordt genoemd in een schandaal rond mogelijke wetenschappelijke manipulatie is "een probleem voor een integere wetenschapper als ik", zegt toxicoloog Mark Martens. "Maar ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Al het werk dat ik ooit heb gedaan en zeker in verband met glyfosaat is altijd zeer correct uitgevoerd." Hij voegt er nog aan toe: "Ik durf met mijn hand op mijn hart zeggen dat glyfosaat 100 procent veilig is. Ik heb 45 jaar ervaring en het is het veiligste product dat ik ooit heb bestudeerd.

Volgens de toxicoloog is Monsanto ook "zeer transparant" in de toegang tot gegevens en de wetenschappelijke studies. "Alles wat belang heeft voor evaluatie van de toxicologie is vrij toegankelijk", klinkt het. Dat de analyse van Mark Martens niet strookt met die van sommige andere experts, verklaart de man als volgt: "Ik ben opgetreden als de expert van de agrochemische industrie. Ik heb toegang tot alle gegevens. Niet iedereen heeft toegang tot al die gegevens."

"Experts kwamen unaniem tot besluit dat er geen probleem is"

Het blijft wel opvallend dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA eind 2015 concludeerde dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat genotoxisch of kankerverwekkend is, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie eerder oordeelde dat de stof "waarschijnlijk kankerverwekkend" is.

"Alle experts van alle 28 lidstaten zijn na een zeer lange werkoefening unaniem tot het besluit gekomen dat glyfosaat noch kankerverwekkend noch mutageen is. Dus dat er geen probleem is en dat glyfosaat normaal kan gebruikt worden", reageert Mark Martens.

Dat het onderzoek waarop de Europese autoriteit zich heeft gebaseerd niet onafhankelijk zou zijn gebeurd, spreekt de toxicoloog "absoluut tegen".