Begrotingsministers raken het niet eens over stabiliteitsprogramma

De begrotingsministers zijn vanavond uit elkaar gegaan zonder een akkoord over het stabiliteitsprogramma dat ons land bij de Europese Commissie moet indienen. Tijdens een eerste vergadering was een conflict ontstaan over de Oosterweelverbinding, maar ook later op de dag klaarde de lucht niet op.
Federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR).

Welk stabiliteitsprogramma voor de periode 2017-2020 legt ons land komende vrijdag aan de Europese Unie voor? Over die vraag buigen alle ministers van Begroting die ons land rijk is zich momenteel, want tegen eind deze week moeten ze een programma klaar hebben.

Vanmorgen probeerde het voltallige overlegcomité een eerste keer om tot een consensus te komen over de begrotingsdoelstellingen voor dit jaar en voor de komende drie jaar, maar dat lukte niet. In de late namiddag zaten de ministers opnieuw rond de tafel, maar ze waren het nog altijd niet eens geworden. 

Na afloop van de vergadering gaf federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) te kennen dat het overlegcomité eerst moet onderzoeken welke investeringen de regeringen in ons land wel of niet in hun begroting moeten opnemen.

Van 0,6 naar 0,5 procent

Zo is veel te doen over het feit dat de Vlaamse regering de nodige investeringen voor de Oosterweelverbinding niet in haar begroting opneemt. Nochtans heeft het Rekenhof al meermaals gewaarschuwd dat ze dit niet mag doen zonder een akkoord van Europa.

Bovendien dreigt deze manier van rekenen de doelstelling in gevaar te brengen om de "Belgische" begrotingscijfers met 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te verbeteren. "Het traject dat Vlaanderen voorstelt, verslechtert de situatie in plaats van die te verbeteren", zo citeert De Tijd een federale regeringsbron. Concreet zou de Oosterweelverbinding buiten de begroting houden de inspanning beperken tot 0,5 procent.

Niet alleen Vlaanderen wil investeringen buiten de begroting houden. Ook de Waalse regering wil dat. Het gaat onder meer om de Waalse Marshallplannen en de financiering van ziekenhuizen. De Brusselse regering wil investeringen in tunnels dan weer buiten beschouwing laten.

Op de kritiek dat dit de "Belgische" begrotingscijfers ondermijnt, zegt Waals minister van Begroting Christophe Lacroix (PS) dat de federale regering bij de Europese Commissie de toestemming had moeten bekomen om die investeringen niet te laten meetellen. Hij meent dat de federale regering "haar werk niet heeft gedaan".

Wat zijn het stabiliteitsprogramma en het overlegcomité?

Omdat de Europese Unie niet wil dat haar lidstaten hun begrotingen al te zeer laten ontsporen, moeten de landen elk jaar in april hun zogenoemde stabiliteitsprogramma overmaken. Daarin doen ze hun begrotingsdoelstellingen voor het lopende jaar uit de doeken en leggen ze ook uit welke ze voor de drie komende jaar voor ogen hebben.

Gezien de "Belgische" begroting in de feiten een samengaan van de begrotingen van alle entiteiten is, stelt ons land zijn stabiliteitsprogramma samen via het overlegcomité. Daarin zijn alle regeringen van ons land vertegenwoordigd. 

"Vlaanderen de schuld geven van budgettaire ontsporing? Dan breekt mijn klomp"