Bisschop Bonny: "Standpunt Broeders van Liefde over euthanasie leunt aan bij het onze"

Bisschop Bonny sluit niet uit dat hij te visietekst van de Broeders van Liefde, waarin staat dat ze euthanasie zouden uitvoeren in hun psychische instellingen, goedkeurt. Dat zegt hij in "De ochtend". Bonny moet de integrale tekst nog lezen, maar begrijpt de verschillende visie van België en het Vaticaan over ethische thema's.

"Ik moet de tekst nog integraal doornemen, maar het lijkt mij een genuanceerd geheel", aldus Bonny. "Ik kan me voorstellen dat het voor een congregatie als de Broeders van Liefde, die wereldwijd actief is, moeilijk is om overal tot een gelijkaardig oordeel te komen over morele zaken. Specifiek moeten de broeders in onze Belgische samenleving een modus vivendi vinden tussen medische inzichten, morele oordelen, de publieke opinie en de heersende cultuur."

Over een goedkeuring van de algemene toepassing van euthanasie in alle katholieke instellingen, wil Bonny zich nog niet uitspreken. Maar hij heeft - in tegenstelling tot Rome - zeker oren naar het standpunt van de Belgische Broeders van Liefde. "Het is goed mogelijk dat hun visie dicht aanleunt bij hoe wij daar als bisschoppen over denken. In ethische kwesties is het moeilijk om iedereen wereldwijd op dezelfde lijn te krijgen. De culturen en mentaliteiten binnen specifieke congregaties, maar ook binnen de kerk zelf, zijn zo verschillend."