Bourgeois: "Als federale regering ons schuld voor begrotingstekort geeft, breekt mijn klomp"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) pikt het niet dat premier Charles Michel (MR) zegt dat België zijn Europese begrotingsdoelstelling dreigt te missen omdat Vlaanderen de investering voor Oosterweel buiten de begroting houdt. Dat zegt hij in "Villa Politica". "Vlaanderen is de beste leerling van de klas".

Mag Vlaanderen de investering voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen buiten de begroting laten? Die vraag is vandaag goed voor een flink meningsverschil tussen de Vlaamse regering en de federale regering naar aanleiding van het overlegcomité waarin de verschillende entiteiten van ons land een consensus proberen te vinden over het stabiliteitsprogramma 2017-2020.

Premier Michel wrijft minister-president Bourgeois aan dat België als geheel de Europese begrotingsdoelstelling dreigt te missen omdat Vlaanderen die miljardeninvestering niet in de begroting opneemt. Larie, zo meent Bourgeois. "Als de federale regering ons de schuld voor het begrotingstekort probeert te geven, dan breekt mijn klomp", zegt hij in "Villa Politica".

"We gaan de Vlamingen niet laten bloeden voor Oosterweel"

"Vlaanderen is de beste leerling van de klas. Wij hebben orde op zaken gesteld en we hebben een begroting die structureel in evenwicht is. Dat geldt niet voor de andere entiteiten van ons land. In 2016 hebben we een bijkomende inspanning van 750 miljoen euro gedaan. Dat kwam overeen met wat de Belgische begroting in haar geheel heeft gewonnen. Die inspanning is dus geheel door Vlaanderen geleverd."

"Ik kan de bal even goed naar de federale regering terugkaatsen en zeggen dat ze veel vroeger orde op zaken had moeten stellen. Zij bereikt haar evenwicht pas later."

Voor Bourgeois staat het dan ook buiten kijf dat zijn regering de investering voor Oosterweel niet in haar begroting opneemt. "We gaan de Vlamingen niet laten bloeden voor Oosterweel. We gaan geen bijkomende belastingen heffen of andere investeringen uitstellen om Oosterweel te financieren. We hebben al veel inspanningen gedaan en Vlaanderen heeft een begroting die structureel in evenwicht is."

"Afwijking voor uitzonderlijke investeringen vragen"

De federale regering ziet dat helemaal anders. Federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zegt dat de investering enkel buiten de begroting kan blijven als Europa daarvoor de toestemming geeft. Die is er op dit moment niet.

Bourgeois wil die toestemming alsnog verkrijgen. "Ik wil dat we Europa samen vragen om voor dit soort uitzonderlijke investeringen een afwijking toe te staan. Oosterweel is goed voor 0,15 procent van het bbp. Waarover spreken we dan?"

Dat de federale en de Vlaamse regering niet op 1 lijn zitten hoewel ze allebei dezelfde partijen in hun coalitie hebben, vindt Bourgeois niet uitzonderlijk. "Sinds 2009 heeft het overlegcomité nooit een akkoord over het stabiliteitsprogramma opgeleverd."

Wat zijn het stabiliteitsprogramma en het overlegcomité?

Omdat de Europese Unie niet wil dat haar lidstaten hun begrotingen al te zeer laten ontsporen, moeten de landen elk jaar in april hun zogenoemde stabiliteitsprogramma overmaken. Daarin doen ze hun begrotingsdoelstellingen voor het lopende jaar uit de doeken en leggen ze ook uit welke ze voor de drie komende jaren voor ogen hebben.

Gezien de "Belgische" begroting in de feiten een samengaan van de begrotingen van alle entiteiten is, stelt ons land zijn stabiliteitsprogramma samen via het overlegcomité. Daarin zijn alle regeringen van ons land vertegenwoordigd.