HaZoDi-klokkenluider dan toch slachtoffer van pesterijen

De vroegere politiezone Hazodi uit Limburg is veroordeeld voor pesten op het werk. In een uitzending van "Panorama" uit 2011 klaagde Vera Vrancken, het hoofd van de politie-administratie, een graaicultuur en vriendjespolitiek in de politiezone aan. Later zei ze ook dat ze werd gepest, omdat ze het gesjoemel aan het licht had gebracht. Het arbeidshof van Antwerpen zegt nu dat de politiezone te weinig deed om dat "hyperconflict" te voorkomen en te ontmijnen en dat die nalatigheid eigenlijk ook pesten is.

Een Panorama-uitzending uit 2011 zette politiezone Hazodi (Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek) op zijn kop. Enkele personeelsleden van de zone, bij wie Vera Vrancken, klaagden over onaanvaardbare wantoestanden en vriendjespolitiek binnen de Hasseltse politie. De korpschef en enkele andere toplui zouden zichzelf onterecht premies hebben uitbetaald.

De zogenaamde klokkenluiders stapten naar Comité P, maar werden daar niet gehoord en werden nadien zélf aangeklaagd voor fraude. Omdat niemand oor had naar hun verhaal, stapten ze naar Panorama. Door de uitzending kwam er dan toch een onderzoek, maar het parket van Hasselt kwam uiteindelijk tot de conclusie dat er geen bewijzen waren dat er strafbare feiten waren gepleegd. Uit een doorlichting van een auditkantoor bleek wel dat er inderdaad te hoge vergoedingen waren betaald, maar niet alleen aan de korpschef, maar ook aan enkele klokkenluiders.

Vrancken: "Duidelijk signaal dat overheid goed moet omgaan met personeel"

Eén van de klokkenluiders, Vera Vrancken (zie video hieronder), was in 2011 hoofd van de administratie bij de politie en stapte ook naar de arbeidsrechtbank omdat ze vond dat ze gepest werd door korpschef Michel Beckers en commissaris Rohnny Biets. Zo werd ze overgeplaatst naar een lagere functie. Zelf zei ze hierover: "Ik werd naar een zolderkamertje gebracht, waar ik een boek moest lezen om me bezig te houden."

De arbeidsrechtbank van Antwerpen gaf haar in 2015 ongelijk, maar ze ging in beroep en krijgt nu deels gelijk van het arbeidshof. Dat hof zegt vandaag dat het op zich niet om pesterijen ging, maar om een hyperconflict waar de korpschef én Vrancken allebei schuld aan hadden. Maar Hazodi heeft als werkgever wel een verantwoordelijkheid en heeft volgens het hof te weinig gedaan om het conflict te ontmijnen, wat gelijkstaat met pesten op het werk.

Vrancken heeft nu recht op een schadevergoeding en reageert opgelucht. "Dit arrest geeft een duidelijk signaal dat de overheid goed moet omgaan met haar personeel. Ik heb dit gedaan voor alle andere klokkenluiders voor wie nog altijd geen bescherming bestaat." Ze moet wel de gerechtskosten betalen van korpschef Beckers en commissaris Biets omdat die wel vrijgesproken zijn voor pesten.

Hugo Lamon, advocaat van de nieuwe politiezone Limburg Regio Hoofdstad zegt dat Vera Vrancken opnieuw aan de slag kan bij de politiezone, zoals het arrest voorschrijft. Hij hoopt dat er een einde komt aan de jarenlange juridische strijd. "Het arrest ligt perfect in de lijn van wat nu het beleid is van de huidige politiezone."

De uitzending van Panorama over Hazodi die alles in gang zette