Irak gaat ons land informeren over "foreign fighters" die willen terugkeren

Irak gaat samenwerken met ons land om informatie uit te wisselen over "foreign fighters". De ministers Jambon en Vandeput en staatssecretaris Francken hebben daarover een intentieverklaring gesloten met de twee regeringen in Irak. Ze zijn vandaag teruggekeerd van een "discrete missie".

De reis van de drie NV-A-regeringsleden was een discreet bezoek, zonder pers. Het was immers de bedoeling om met de regering in Bagdad en de Koerdische autonome regering in Erbil afspraken te maken over heikele thema's zoals veiligheid en migratie.

Het bezoek was nu gepland, omdat de strijd om Mosul normaal gesproken op zijn einde loopt.  Nu terreurgroep IS steeds meer onder druk komt, stellen zich nieuwe uitdagingen. In de regio komt het er op aan stabiliteit te brengen, maar ons land is ook bekommerd over de mogelijke terugkeer van de "foreign terrorist fighters" in IS-gebied.

De drie regeringsleden hebben met de regeringen in Irak in een intentieverklaring afgesproken dat er een samenwerking komt over informatie-uitwisseling. Als Belgische "foreign terrorist fighters" gearresteerd worden of zich lijken op te maken voor een terugkeer naar België, dan zal ons land daarvan op de hoogte worden gebracht.

Migratie

Ook over migratie zijn afspraken gemaakt. Vooral in 2015 was er in ons land een piek van asielaanvragen uit Irak. Intussen zijn die teruggelopen tot zo'n 100 per maand, waarvan ongeveer de helft wordt afgewezen. Over de terugname van die migranten is eveneens een intentieverklaring afgesloten.

Die gaat ook over de gedwongen terugkeer van criminelen. In Belgische gevangenissen zitten nu nog zo'n 50 Irakezen zonder papieren. Nu er structurele afspraken zijn gemaakt, zullen zij na hun straf gedwongen worden teruggestuurd.

Het akkoord behelst daarnaast ook o.a. dat Irak politiemensen naar België zal kunnen sturen voor opleidingen.

Meest gelezen