Kleuter blijft hele dag op schoolbus zitten in Boutersem

Een peuter van de gemeentelijke basisschool in Boutersem, in Vlaams-Brabant, heeft een hele dag in een afgesloten schoolbus gezeten. Het kind bleef vorige donderdag in de bus zitten toen die de kinderen aan de school ging afzetten.

De peuter was 's ochtends op de bus gestapt om naar school te gaan. De begeleider en de buschauffeur hadden niet gemerkt dat het kind niet bij de school was uitgestapt. Pas na de middag, toen de buschauffeur opnieuw wou vertrekken, vond hij de kleuter.

De chauffeur verwittigde de schooldirectie, waarop de peuter onmiddellijk werd onderzocht. Volgens de directeur van de school was het kind zich niet bewust van het probleem en heeft het er niet aan overgehouden.

Het schoolbestuur bracht de ouders van het kind meteen op de hoogte, waarna hen "alle mogelijke hulp werd aangeboden en werd voorgesteld desgewenst een dokter te raadplegen". Volgens de school "blijft de verstandhouding met de ouders zeer goed", en gedraagt het kind zich sindsdien ook volledig normaal.

Het gemeentebestuur van Boutersem laat in een persbericht weten het incident "ten zeerste te betreuren", maar benadrukt dat er "geen enkel teken is dat het kind ook maar enig negatief gevolg van het incident zou hebben ondervonden".

Het incident werd intussen intern besproken met de betrokken begeleider en de chauffeur, om na te gaan hoe het is kunnen gebeuren en om zulke incidenten in de toekomst te vermijden.