Meerderheid van Belgen tegen basisinkomen, 47 procent voor meerwaarde­belasting

63 procent van de Belgen is tegen een basisinkomen. Dat blijkt uit de "Grote geldenquête" van Knack die vandaag verschijnt. Andere opvallende conclusie: 47 procent van de Belgen is voor een meerwaardebelasting.
© BSIP / Reporters

Knack deed een enquête bij 1.000 Belgen over geld. Daaruit blijkt onder meer dat 1 op de 5 Belgen niet spaart en 2 op de 10 elke maand geld te kort komt. Een basisinkomen zou daar misschien een oplossing kunnen zijn, maar dat voorstel krijgt van 6 op de 10 landgenoten een njet.

Het basisinkomen is een vlag die vele ladingen dekt. In het onderzoek werd volgende omschrijving gebruikt:

"Hoe staat u tegenover een basisinkomen waarbij iedereen - zowel wie werkt als wie niet werkt - een bedrag van 1.000 euro per maand zou krijgen, wetend dat alle sociale uitkeringen en voordelen zoals kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ziekteverzekering of pensioen in dat geval zouden wegvallen?"

63 procent van de ondervraagden wil niet weten van een basisinkomen, 19 procent is voor en 18 procent is neutraal. Het enthousiasme over het basisinkomen neemt af met de leeftijd. Bij de -34-jarigen is 27 nog voorstander, terwijl bij de 65-plussers nog slechts 11 procent pro is. Opvallend is ook dat vooral mensen die het meest in aanmerking komen voor een of andere sociale uitkering, het basisinkomen afwijzen.

Volgens professor Francine Mestrum (ULB) is dat niet verwonderlijk. "Wat kun je doen met 1.000 euro als je geen gezondheidszorg meer hebt, geen degelijk pensioen meer hebt en geen degelijke werkloosheidsvergoeding meer hebt?", zegt ze in "Hautekiet" op Radio 1. Ze pleit ervoor om in plaats van een basiskomen in te voeren, het hele OCMW-systeem te reorganiseren: "met minder stigma's, met minder vernederingen, met minder voorwaarden."

"In plaats van 1.000 euro aan iedereen te geven, ook aan mensen die het niet nodig hebben, kun je beter een menswaardig systeem invoeren voor mensen die het echt nodig hebben", zegt ze.

Volgens econoom Geert Noels is het basisinkomen een utopie. "Maar het heeft wel zin om de complexiteit van de uitkeringen te vereenvoudigen", zegt hij in "Hautekiet". Het basisinkomen kan volgens hem wel een enorme besparing teweeg brengen, omdat je dan de administratie die nu zorgt voor de uitkeringen kunt afschaffen. Hij vreest echter dat als je mensen betaalt om niets te doen, er een gevoel van leegt zal ontstaan. "Hoe gaan mensen hun tijd dan invullen?"

Geen grote weerstand tegen meerwaardebelasting

Een ander thema dat de laatste tijd voor veel discussie zorgt, is de meerwaardebelasting. Binnen de regering is CD&V voorstander, terwijl de andere regeringspartijen er niet moeten van weten. Maar wat vinden de Belgen? 47 procent van de ondervraagden vindt dat er een belasting moet komen op de winst uit de verkoop van aandelen. 35 procent vindt van niet en 19 procent is neutraal.

Opmerkelijk is dat mensen die verklaarden zelf te beleggen, niet perse tegen een meerwaardebelasting zijn. 41 procent van die groep vindt dat die belasting er moet komen en 40 procent is tegen. Knack besluit dat er geen grote weerstand is tegen de meerwaardebelasting, ook niet onder de beleggers die er zelf voor zouden moeten opdraaien.

Vertrouwen in banken nog niet hersteld

Het vertrouwen in de banken lijkt nog niet hersteld. 46 procent van de ondervraagden vreest voor een nieuwe bankencrisis. 56 procent vindt dat de banken nog altijd onverantwoorde risico's nemen met hun spaargeld. 62 procent heeft vertrouwen in het advies van zijn bank.