Paus Franciscus spreekt wereld toe met TED-talk vanuit Vaticaanstad

Paus Franciscus is een opmerkelijke gast in een gloednieuwe, eigen TED-talk. De kerkleider heeft die inspirerende boodschap opgenomen in het Vaticaan. In zijn verrassende passage op de TED-conferentie hield de paus een vurig pleidooi voor meer solidariteit en minder machtsbelustheid.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

TED-talks zijn korte presentaties over een bepaald thema die sinds 2006 gratis te herbekijken zijn op het internet. Het basisidee achter die uiteenlopende speeches van om en bij de 18 minuten is "ideas worth spreading". ("ideeën die de moeite zijn om te verspreiden, nvdr). 

Na een hele reeks gasten uit de media-, sport-, ondernemers- en entertainmentwereld, onder wie later deze week ook Serena Williams en Elon Musk, giet deze editie ook de paus zijn boodschap in een TED-talk. Volgens de organisatie erachter duurde het een jaar om de paus te overtuigen tot een TED-talk.

Franciscus kwam zijn ideeën niet live presenteren op het podium in Vancouver. Zijn TED-talk werd opgenomen in het Vaticaan en uitgezonden op de TED-conferentie, in het Italiaans met Engelse ondertitels. Titel van zijn betoog: "de enige toekomst die het waard is om op te bouwen, is degene waarbij iedereen betrokken is". Een pleidooi voor meer solidariteit en samenwerking in onze samenleving.

"Tederheid is een sterkte, geen zwakte"

Paus Franciscus benadrukt dat hij zich met zijn hoopvolle boodschap niet enkel richt tot de katholieke wereld, maar tot mensen van alle geloofsovertuigingen. Hij roept op tot meer gelijkheid, solidariteit en tederheid: thema's waarop Franciscus geregeld hamert in toespraken en teksten. "De andere is geen statistiek of getal, we hebben elkaar allemaal nodig", aldus de kerkleider.

In zijn verrassingsoptreden spreekt de paus ook rechtstreeks politieke leiders en mensen met macht toe "Hoe machtiger je bent, hoe meer je daden een impact hebben op de mensheid, en hoe groter je verantwoordelijkheid om je nederig op te stellen. Doe je dat niet, dan zal die macht aan jou vreten, en anderen ruïneren. Hoe mooi zou het zijn als wetenschappelijke groei en innovatie ook gepaard zouden gaan met meer gelijkheid?"

Bekijk de integrale TED-talk van de paus