Schauvliege wil huis- en tuingebruik van Roundup minstens tijdelijk aan banden leggen

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) wil verbieden nog producten met glyfosaat te gebruiken. Die stof is vooral bekend is van de onkruidverdelger Roundup en is mogelijk kankerverwekkend. De voorbije dagen lekte uit dat producten Monsanto wetenschappers voor zijn kar spande om Roundup een veilig imago te geven. De minister wil het huis- en tuingebruik van glyfosaat nu minstens tijdelijk verbieden.

De voorbije dagen is er discussie ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed om zo te voorkomen dat haar onkruidverdelger Roundup en het bestanddeel glyfosaat kankerverwekkend zou worden genoemd. Dat het oordeel van de Europese instanties over glyfosaat is gebaseerd op studies die door de industrie zelf zijn gebeurd, roept daarbij ook veel vragen op.

Schauvliege kreeg vandaag in het Vlaams Parlement verschillende vragen over het dossier. In een reactie zegt ze nu dat ze in Vlaanderen "zeker het gebruik door particulieren al dan niet tijdelijk aan banden wil leggen". Voor het gebruik door professionelen wordt gewacht op het resultaat van het bijkomende onderzoek dat is aangekondigd.

Wel nog in de rekken

De minister kan alleen maar het gebruik van glyfosaat verbieden: ze kan de milieu-inspectie op pad sturen om dat te controleren bij particulieren, maar voor de verkoop is de federale regering verantwoordelijk en die heeft vooralsnog geen initiatief genomen. Roundup blijft dus voorlopig gewoon in de rekken staan.

Parlementslid Bart Caron (Groen) spreekt van "een stapje vooruit". Maar hij wil graag dat de regering nog verder gaat "en het gebruik door iedereen, ook de overheden en de professionele gebruikers, in Vlaanderen verbiedt tot er absolute duidelijkheid is over het gevaar van het product". Ook sp.a-parlementslid Bruno Tobback had de Vlaamse regering graag nog een stap verder zien gaan.