Transportsector neemt Schumanplein in als protest tegen sociale dumping

Een vijftiental delegaties uit de Europese transportsector verzamelden op het Schumanplein in Brussel om er samen te protesteren tegen het probleem van de sociale dumping. Die heeft de chauffeurs in België al meer dan 6.000 banen gekost.

Nadat in 2006 de Europese grenzen opengesteld werden, trok het internationale transport weg uit België naar lageloonlanden en ondertussen is ook het nationale transport slachtoffer geworden van de sociale dumping. De Belgische opdrachtgevers geven het werk van de Belgische, Duitse, Engelse of Franse chauffeurs weg aan chauffeurs uit lageloonlanden. Dat gebeurt tegen een hongerloon en bovendien leven die chauffeurs enkele maanden in hun vrachtwagen.

"Het hoogtepunt is bereikt", stelt John Reynaert van de Belgische Transportbond. "Uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid blijkt dat al meer dan 6.000 Belgische chauffeurs hun werk kwijt zijn door de sociale dumping, maar het aantal vrachtwagens en de files op de weg zijn niet verminderd."

De transportsector wil dat er zowel op Europees als op nationaal vlak wordt ingegrepen. In de eerste plaats tegen de vele postbusbedrijven in landen als Slovakije. "Op Belgisch vlak willen we dat het arrest Koelzsch wordt omgezet in Belgisch recht. Dat zegt dat iemand betaald moet worden volgens de loon- en arbeidsvoorwaarden van het land waarin hij werkt, niet het land waarin hij zijn contract heeft", aldus Reynaert.

De organisatie hoopte op een duizendtal betogers. Volgens de politie waren het er zo'n 350.