Wat betekent betere balans werk-gezin in de verschillende EU-landen

Alle Europese vaders moeten recht krijgen op tien dagen betaald vaderschapsverlof. Dat is een van de kernpunten in de "Pijler van Sociale Rechten" die Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen vandaag bekendmaakt. Met die pijler wil ze de sociale dimensie van Europa versterken. Door ook de minimumnormen voor ouderschapsverlof aan te passen, wil de Commissie de balans tussen werk en gezin voor Europese werknemers verbeteren.
Reporters

De nieuwe regeling omtrent vaderschapsverlof die Marianne Thyssen voorstelt, zal weinig veranderen aan de huidige situatie in ons land. In België, net als in Zweden, Estland en Letland, hebben vaders al recht op tien dagen betaald vaderschapsverlof.

Europese vaders

Uit cijfers van de EU blijkt dat lidstaten, zoals Oostenrijk (met uitzondering van de publieke sector), Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Malta en Slowakije het meest gebaat zijn bij de voorstellen van de Commissie over vaderschapsverlof. In die landen bestaat dat vandaag nog niet.

Griekenland (2 dagen), Luxemburg (2 dagen), Nederland (2 dagen), Hongarije (5 dagen), Kroatië (7 dagen), Italië (1 dag) en Roemenië (5 dagen) zouden hun standaard dan weer zien verhogen.

Lidstaten die de vooropgestelde tien dagen vandaag wel al (ruim) overschrijden, zijn: Bulgarije (15 dagen), Spanje (15 dagen), Frankrijk (11 dagen), Finland (54 dagen) en Portugal (20 dagen waarvan 10 verplicht).

Dat geldt ook voor Denemarken (14 dagen), het Verenigd Koninkrijk (14 dagen), Litouwen (30 dagen), Polen (14 dagen) en Slovenië (90 dagen), al moeten vaders in die landen hun dagen opeenvolgend opnemen. Vaderschapsverlof is betaald in nagenoeg alle lidstaten die het aanbieden.

Overdraagbaar

Voor het ouderschapsverlof voorzien verschillende landen echter geen financiële compensaties. Thyssen vindt dat ook dat Europees geregeld moet worden, door minstens de vergoeding voor ziekteverlof uit te keren. "Als ouderschapsverlof een financiële aderlating betekent, zijn vooral vaders niet snel geneigd om hun dagen op te nemen."

De Commissie wil dat veranderen door de overdraagbaarheid van ouderschapsverlof aan banden leggen. "In sommige lidstaten kunnen koppels hun ouderschapsverlof onderling verdelen", zegt Thyssen. "In veel van die gevallen geeft de vader zijn dagen door aan de moeder. Zo kan zij de huishoudelijke taken in die periode volledig voor haar rekening nemen. Maar dat komt de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt natuurlijk niet ten goede."

In EU-lidstaten zoals Cyprus, Griekenland, Spanje, Ierland, Nederland, Malta en het Verenigd Koninkrijk zijn geen financiële compensaties aan ouderschapsverlof verbonden.