Borsus gaat verkoop van chemische onkruidverdelgers aan particulieren verbieden

Federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR) gaat de verkoop van glyfosaat en andere chemische onkruidverdelgers aan particulieren verbieden. Dat heeft hij gezegd in de Kamer. Gisteren had Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) al aangekondigd dat ze het gebruik van glyfosaat aan banden wil leggen. Handelsfederatie Comeos is blij dat er nu duidelijkheid is.
Bram Petraeus
archieffoto

Borsus zal binnenkort een besluit voorleggen dat verbiedt om nog herbiciden (chemische onkruidverdelgers) op de markt te brengen die bestemd zijn voor particulieren. Biologische producten zijn wel nog toegestaan.

De minister gaat ook alle zogenoemde CMR2-producten verbieden. CMR staat voor "carcinogeen, mutageen en reprotoxisch". Het gaat dan om herbiciden, insecticiden (producten tegen schadelijke insecten) en fungiciden (producten om schimmels te bestrijden) die mogelijk kankerverwekkend zijn of andere nadelige gevolgen voor de gezondheid zouden kunnen hebben.

Borsus zegt dat hij het gebruik van pesticiden wil terugdringen en het zekere voor het onzekere wil nemen. "Ik heb altijd gezegd dat ik waakzaam zou blijven en dat het voorzorgsbeginsel nauwgezet moest worden toegepast. Dat is wat ik vandaag doe", zei hij vanmiddag in de Kamer.

De aangekondigde maatregel geldt enkel voor particulieren. Voor professionele gebruikers blijven de regels voorlopig dezelfde. Maar ook voor hen zullen er in de toekomst maatregelen worden genomen in het kader van het plan om het gebruik van pesticiden te doen dalen, aldus de minister.

Verkoop is federaal, gebruik Vlaams

Gisteren kondigde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) aan dat ze het gebruik van producten met glyfosaat minstens tijdelijk aan banden wil leggen. Het beleid inzake het gebruik van onkruidverdelgers en andere pesticiden is namelijk een gewestelijke bevoegdheid. Het is de federale regering die bevoegd is voor de verkoop en de toelatingen om producten op de markt te brengen.

Glyfosaat, dat in veel onkruidverdelgers gebruikt wordt, ligt sinds enkele dagen sterk onder vuur, nu is gebleken dat de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies over het mogelijk kankerverwekkende effect van het product heeft proberen te beïnvloeden.

Comeos: "Eindelijk duidelijkheid met verkoopverbod"

Voor handelsfederatie Comeos, die ook de doe-het-zelf-zaken vertegenwoordigt, komt met het verbod een "einde aan de Kafkaiaanse situatie". Eindelijk duidelijkheid, klinkt het, omdat de gewesten al het gebruik van Roundup, het veelbesproken middel op basis van glyfosaat, verbieden of plannen dit te doen.

"We respecteren altijd de wet, we verkopen wat wettelijk mag verkocht worden. We stellen vast dat er nu eindelijk duidelijkheid is gekomen, want door de wirwar van gewestelijke maatregelen zagen onze handelaars door de bomen het bos niet meer", reageert CEO Dominique Michel.

Comeos plaats daarbij opnieuw vraagtekens omdat de maatregelen niet van toepassing zijn op de landbouw. "Als het slecht is, dan moet het wel voor iedereen verboden worden", aldus Michel. "Als de regeringsleden er echt van overtuigd zijn dat er gezondheidsproblemen zijn met glyfosaat, waarom viseren ze dan enkel de particulieren, diegenen die het middel het minst gebruiken?"

Meest gelezen