Magnette: "Wallonië kiest voluit voor Scandinavisch model"

De Waalse regering gaat de maatregelen die werden aangekondigd in de nasleep van het Publifin-schandaal in de praktijk brengen. Ze heeft daarover vandaag een aantal decreten goedgekeurd. Wallonië kiest voluit voor een "Scandinavisch model" op het vlak van goed bestuur, zegt minister-president Paul Magnette.

De beslissingen "gaan verder dan eender welke andere maatregelen op gelijk welk niveau in België, en zelfs in een groot aantal Europese landen", zegt Magnette. Zo worden de mandaten en de verloningen in de intercommunales transparanter gemaakt, wordt gewaakt over mogelijke onverenigbaarheden en is een sanctiemechanisme uitgewerkt.

De totale verloning van de bestuurders van privéondernemingen die in feite filialen zijn van intercommunales in concurrentiële sectoren -denk aan Publifin-dochter Nethys- mag niet hoger zijn dan 302.500 euro. Dat plafond zal ook van toepassing zijn op de lopende contracten, zoals dat van Nethys-topman Stéphane Moreau.

Vaste verloningen voor leden van adviesorganen worden buiten de wet gesteld

Een intercommunale als Publifin zal ook niet langer voor voldongen feiten worden gesteld als haar dochterondernemingen bepaalde controversiële strategische overnames doen. Het is namelijk de bedoeling dat Publifin vooraf systematisch controles uitvoert op belangen die worden aangegaan.

Vaste verloningen voor leden van adviesorganen van intercommunales, die ook betaald worden als de persoon in kwestie niet aan de vergaderingen deelneemt, worden buiten de wet gesteld.

Verscherpte regels voor burgemeesters die ook minister zijn

Ook voor politici die verhinderd zijn als burgemeester omdat ze tegelijk minister zijn, worden de regels aangescherpt. "Dat heeft niets met Publifin te maken, maar we begrijpen dat hier een verduidelijking nodig was", zeggen Magnette (PS) en viceminister-president Maxime Prévot (CDH), die titelvoerend burgemeester zijn in respectievelijk Charleroi en Namen. "Dit belangt ook de federale ministers aan", zegt Magnette.

De nieuwe bestuursmaatregelen kunnen nog worden aangepast aan de aanbevelingen die de parlementaire onderzoekscommissie Publifin zal formuleren.

Verder wacht de Waalse regering het werk af van de experten die een overzicht maken van de lokale organen en organen op andere bestuursniveaus. De regering wil snoeien hun aantal en neemt zich ook voor "honderden mandaten te schrappen".