Regeling in de maak om financiering boven bepaald bedrag aan vzw's in kaart te brengen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil de internationale financiering van vooral religieuze vzw's in kaart brengen. Daarom werkt hij aan een regeling waarbij vzw's binnenkort in hun jaarrekeningen de naam moeten vermelden van grote sponsors. De maatregel moet een einde maken aan de waas van onduidelijkheid over de geldstromen bij heel wat vzw's. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd aan onze redactie.

Momenteel moeten vzw's nauwelijks iets vrijgeven over hun geldbronnen. Maar Justitieminister Koen Geens is van plan om daar verandering in te brengen door alle vzw's te verplichten om te vermelden vanwaar financieringen boven een bepaald bedrag komen. Hij wil dat doen via een koninklijk besluit. De maatregel kadert ook in de strijd tegen terrorisme en andere zware criminaliteit.

"Op dit ogenblik moet ik alleen de giften die notarieel zijn boven 100.000 euro als minister toestaan. De bedoeling van de maatregel is vooral om een zicht te krijgen op de internationale financiering van vzw's in de religieuze sfeer via hun jaarrekening, waardoor bijvoorbeeld grote giften boven een bepaald bedrag zouden moeten vermeld worden. We zitten met een probleem van financiering van terrorisme en radicalisme en ik zie op dit ogenblik geen betere manier om dat in kaart te brengen", vertelt Geens aan VRT Nieuws. Over welk bedrag het gaat, moet nog vastgelegd worden, maar voorlopig is er sprake van 40.000 euro. Er wordt momenteel nog overlegd met de sector.

Recent was er ook nog het debat rond de financiering van moskeeën, zoals de Grote Moskee in Brussel die gefinancierd wordt door Saudi-Arabië. De maatregel kan ook heel wat gevolgen hebben voor bijvoorbeeld voetbal- en andere sportclubs. Zo zouden sponsors van zwart geld afgeschrikt kunnen worden door de maatregel. 

De meeste kleine vzw's moeten nu al een jaarrekening presenteren bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De grote en zeer grote vzw's moeten hetzelfde doen bij de Nationale Bank van België. In die jaarrekeningen moeten momenteel geen namen genoemd worden.