Ruilt Straatsburg Europees Parlement in voor twee EU-agentschappen?

Twee Europese agentschappen verhuizen na de brexit mogelijk van de Britse hoofdstad Londen naar de Franse stad Straatsburg. In ruil daarvoor zouden de Fransen de maandelijkse zetel van het Europees Parlement moeten opgeven. Het parlement verhuist een keer per maand gedurende enkele dagen van Brussel naar Straatsburg.
AFP or licensors
(Het Europees Parlement in Straatsburg)

Meer dan twintig EU-lidstaten lobbyen en bekvechten sinds de brexit-onderhandelingen over de nieuwe thuisbasis van twee EU-agentschappen. Het gaat over de Europese Bankenautoriteit (EBA) en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), beide momenteel gevestigd in de Britse hoofdstad Londen. Mogelijk verhuizen de EBA en het EMA naar Straatsburg en moeten de Fransen in ruil daarvoor de maandelijkse zetel van het Europees Parlement opgegeven.

De Europese parlementsleden Ivo Belet en Esther de Lange van de Europese Volkspartij zijn hoopvol over het voorstel. "We hebben geen nood aan concurrentie tussen lidstaten. In de plaats daarvan kunnen we deze gelegenheid beter gebruiken om meerdere kwesties in één keer op te lossen", zegt het Nederlandse christendemocratische parlementslid Lange.

"Als we stoppen met pendelen tussen Brussel en Straatsburg levert ons dat een jaarlijkse kostenbesparing op van 114 miljoen euro. We zouden ook tot 19.000 ton minder CO2 uitstoten”, voegt haar Belgische partijgenoot Belet eraan toe. De CD&V'er noemt het voorstel voorts "concreet en haalbaar", al moet dat laatste nog blijken.

Niet vanzelfsprekend

De maandelijkse verhuis van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg is wettelijk vastgelegd. Zo is via een verdrag bepaald dat het parlement maandelijks een voltallige zitting moet hebben in Straatsburg en ook de begrotingszitting moet er plaatsvinden. Om het voorstel haalbaar te maken, zal dat verdrag dus eerst moeten worden gewijzigd.

Voor die verdragswijziging is unanimiteit vereist onder de lidstaten. Het is niet denkbeeldig dat Frankrijk alsnog zal tegenwerken. Zo heeft Parijs begin dit jaar nog beroep aangetekend bij het Europees Hof van Justitie omdat de EU-begroting van 2017 werd goedgekeurd in Brussel en niet in Straatsburg.