VBO: "Geef jongeren de kans om expertise te kweken"

Werkgevers focussen te veel op opleiding en ervaring, en te weinig op de motivatie van kandidaat-werknemers in hun zoektocht naar nieuwe werkkrachten. Dat zegt de werkgeversorganisatie VBO op basis van een bevraging bij 500 Belgische jongeren tussen 18 en 28 jaar. Twee op de drie ondervraagden zeggen bereid te zijn om een job uit te oefenen die helemaal niet aansluit bij hun opleiding of studiekeuze.

Ruim de helft van de jongeren (53,8 procent) denkt dat werkgevers afknappen op hun gebrek aan ervaring. Bovendien beweren meer dan vier op de vijf jongeren dat werkgevers vaak onterecht iemand met ervaring zoeken. Daarmee bedoelen ze dat voor de openstaande vacature niet die ervaring is vereist die in het profiel wordt gevraagd. Ook meent bijna de helft (48 procent) dat ze bij het lezen van een vacature vaak niet weten wat er van hen wordt verwacht.

Uit de enquête blijkt dat jongeren voor een eerste job ook niet meteen op zoek zijn naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. De helft van de jongeren beschouwt de eerste werkervaring vooral zinvol in functie van de zelfontplooiing. Daarnaast hechten ze veel belang aan een goed evenwicht werk-privé. Op dat vlak is mobiliteit een aandachtspunt: meer dan 30 procent van de jongeren wil niet meer dan een uur onderweg zijn naar het werk.

Tot slot wil de helft (49 procent) van de ondervraagden graag zijn eigen baas worden en denkt een op de vier dat je vastroest zodra je eenzelfde job langer dan drie tot vier jaar uitoefent.

"Jongeren zijn flexibel en verwachten van werkgevers hetzelfde"

"Voor mij springen twee zaken in het oog, twee clichés die onderuit gehaald worden", zegt VBO-topman Pieter Timmermans in "De ochtend" op Radio 1. "De allereerste werkervaring hoeft voor jongeren geen precair statuut te hebben, aan de slag gaan via stages, studentencontracten, vrijwilligerswerk onthalen ze als positief en zien ze als een springplank naar meer. Daarnaast stemt het mij ook hoopvol dat veel jongeren niet van bij de start dromen van een carrière in een grote multinational, maar dat 1 op de 2 jongeren graag een eigen onderneming wil opstarten."

Toch kunnen jongeren en de arbeidsmarkt nog méér op elkaar kunnen inspelen om de jobkansen te bevorderen, zegt Timmermans. "De indruk is dat bedrijven via vacatures de witte raaf willen vinden die alle mogelijke kwaliteiten en capaciteiten in zich draagt. De lat ligt hoog en dat schrikt af. Daar ligt een kans voor werkgevers: je hoeft niet per se die witte raaf te vinden, geef jongeren met potentieel een kans om expertise op te bouwen, om een expert te worden. Een diploma blijft wel belang hebben, maar jongeren geven zelf aan dat ze de kans willen krijgen om zich te ontplooien. Ook als dat in een job is die niet aansluit bij hun diploma."

De jonge werknemers van morgen zijn heel flexibel en hopen van hun toekomstige werkgever hetzelfde. Die flexibele houding verwachten ze zowel op het moment van de aanwerving als on the job.

"Maatschappelijke immense uitdaging"

"De maatschappelijke uitdaging is immens", zegt Pieter Timmermans nog. Toen we in 2015 met ons project Young Talent in Action startten, zaten 88.000 jongeren zonder werk. Nu zijn dat er 75.000. De doelstelling was om tegen het einde van de legislatuur naar 60.000 te gaan, dus we zijn goed op weg."

Maar dat vereist wel dat tewerkstelling bij jongeren een prioriteit wordt en blijft, zegt het VBO. De werkgeversorganisatie vraagt onder meer een speciale ministerraad rond het thema. Het VBO wijst ook op de verantwoordelijkheden die de gewesten sinds de zesde staatshervorming gekregen hebben omtrent werkloosheid en tewerkstelling.

Op 2 oktober organiseert het VBO het forum "Young Talent in Action" in de Brusselse Bozar.

Meest gelezen