57 procent van Europeanen voor lidmaatschap EU

57 procent van alle Europeanen is ervan overtuigd dat het EU-lidmaatschap een goede zaak is. Dat blijkt uit de Eurobarometer, een onderzoek van het Europees Parlement. Bovendien doet het Belgische vertrouwen in het EU-lidmaatschap (64 procent) het beter dan het Europese gemiddelde.

27.901 mensen uit alle 28 lidstaten hebben deelgenomen aan de nieuwe Eurobarometer van het Europees Parlement, een jaarlijkse enquête onder Europese burgers. De studie toont aan dat 57 procent van de Europeanen zich kan vinden in het EU-lidmaatschap. Vergeleken met de studie van september vorig jaar, betekent dat een stijging van 4% procent.

De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, merkt op dat de resultaten voor het eerst, sinds de start van de crisis in 2007, een positieve tendens vertonen. "De cijfers geven aan dat de burger van de Europese Unie verwacht om met één stem te antwoorden op de angst die de recente internationale ontwikkelingen teweeg hebben gebracht", aldus de voorzitter.

Zo is het vertrouwen teruggeklommen naar bijna hetzelfde niveau als in 2007 (58 procent), net voor de uitbraak van de financiële- en economische crisis. Het Belgisch vertrouwen in het EU-lidmaatschap doet het nog beter. Zo’n 64% van onze landgenoten spreekt zijn vertrouwen uit in de Unie.

Terrorisme, werkloosheid en fiscale fraude aanpakken

De recente geopolitieke ontwikkelingen die de instabiliteit in de Arabische wereld hebben verhoogd, de invloed van Rusland en China, de Brexit en de verkiezing van Donald Trump, zorgen ervoor dat 73 procent van de respondenten een Europese reactie verkiest op mondiale uitdagingen. In ons land liggen deze cijfers nog iets hoger.

Driekwart van de EU-burgers vraagt meer Europese samenwerking in de strijd tegen terrorisme (80 procent), werkloosheid (78 procent), en fiscale fraude (74 procent). Een grote meerderheid pleit ook voor een actievere inzet voor milieubescherming (75 procent), en het promoten van democratie en vrede in de wereld (73 procent).

Over het algemeen vraagt de Belg meer Europese samenwerking op verschillende beleidsterreinen dan het Europees gemiddelde. België onderscheidt zich daar vooral in  wanneer het gaat over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen (75 procent tegenover 65 procent voor de EU), landbouw (67 procent tegenover 56 procent), het industrieel beleid (62 procent tegen 52 procent) en energievoorziening (74 procent tegenover 63 procent).

Wordt de burger gehoord op nationaal en Europees niveau?

Een stijgend aantal Europeanen (43 procent) heeft het gevoel dat zijn stem gehoord wordt op Europees niveau. Dat is hoger dan alle voorgaande jaren vanaf 2007, en een stijging van meer dan 6 procent in vergelijking met 2016.


Sociale ongelijkheid
Bovendien is een grote meerderheid van de EU-burgers ervan overtuigd dat de ongelijkheid tussen sociale klassen significant is. Een derde van de respondenten vreest dat de crisis nog niet snel voorbij zal zijn. Ook de Belgen zijn van mening dat er een grote ongelijkheid bestaat (82 procent).