Economische inspecteurs mogen zich als klant voordoen om overtredingen vast te stellen

Economische inspecteurs zullen zich binnenkort bij bedrijven voordoen als gewone klant om overtredingen vast te stellen. Minister van Economie Kris Peeters heeft een lijst vastgelegd met mogelijke situaties waarin dat zogeheten 'mystery shopping' mogelijk wordt. De ministerraad keurde die lijst vandaag goed.

Peeters benadrukt dat die onderzoeksmethode aan strikte voorwaarden is gebonden. Inspecteurs mogen geen inbreuken uitlokken en ze mogen de methode enkel toepassen als het op geen enkel andere manier mogelijk is om vermeende inbreuken vast te stellen.

"De klassieke onderzoeksmethodes volstaan niet altijd om inbreuken op te sporen. Door zich voor te doen als klant kunnen inspecteurs nagaan hoe een onderneming werkelijk met een klant omgaat", zegt Peeters.

Concrete voorbeelden waarin mystery shopping mogelijk wordt zijn bijvoorbeeld agressieve en misleidende handelspraktijken of overtredingen rond uitbatingsvoorwaarden in de zonnebankcentra.