Regering keurt procedure goed voor stemmingen in de VN

Het kernkabinet heeft een nieuwe procedure goedgekeurd voor stemmingen in de Verenigde Naties. De nieuwe procedure was voorgesteld door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), na de commotie die ontstaan was door de verkiezing, met Belgische steun, van Saudi-Arabië in de Commissie Vrouwenrechten van de VN.

De nieuwe procedure is volgens Reynders gebaseerd op de instructies die de Belgische diplomatieke posten gisteren ontvangen hebben in verband met stemmingen in de VN.

Reynders zal de instructies dinsdag toelichten in de commissie Buitenlandse Zaken van het federaal parlement. In die commissie zal er ook een breder debat plaatsvinden over de relaties van ons land met Saudi-Arabië.

Voor de 13 zitjes in de Commissie Vrouwenrechten van de VN waren er even veel kandidaten, en normaal wordt er dan niet gestemd. Onverwacht hebben de Verenigde Staten dan toch een stemming uitgelokt, en een aantal Eurpoese landen, waaronder ook ons land, hebben blijkbaar voor de Saudische vertegenwoordiger gestemd.

Letterlijk: de instructie aan de diplomatieke posten van Reynders

Onderwerp: Beslissingsprocedure in gevallen van "clean slate" en onverwachte verkiezingen in de Verenigde Naties

In het licht van de ervaring met de situatie die vorige week werd veroorzaakt door de onverwachte vraag door de VS tot stemming voor de verkiezing van leden voor bepaalde subsidiaire organen van ECOSOC, wens ik voor gelijkaardige gevallen de te volgen procedure aan te passen en te preciseren, met onmiddellijke ingang.

In zo een situatie, wanneer er een "clean slate" bestaat (i.e. evenveel kandidaten als plaatsen), en een praktijk in het betrokken orgaan om geen stemming te organiseren in geval van "clean slate", en wanneer bijgevolg een stemming en dus een positionering door België niet voorzien zijn:
- gelieve erover te waken om me niettemin zo vroeg als mogelijk te informeren over de kandidaturen, om een even diepgaande evaluatie van deze kandidaturen te kunnen uitvoeren als voor competitieve verkiezingen;
- gelieve erover te waken om mijn persoonlijke aandacht te vestigen op een situatie waar een land een breuk veroorzaakt door een stemming te vragen, en dit zo snel als mogelijk zodra de informatie bekend is;

Dit dient me in staat te stellen om persoonlijk de houding vast te leggen ten aanzien van elke kandidaat, in overleg met mijn collega's binnen de regering.