Verhofstadt: "Economische hefbomen gebruiken beter dan boycot"

Volgens Europees Parlementslid Guy Verhofstadt moet het westen via handelsakkoorden met landen als Saudi-Arabië respect afdwingen voor onder meer vrouwenrechten en de vrijheid van meningsuiting. Dat lijkt hem beter en meer effectief dan een boycot. Dat heeft hij gezegd in "De afspraak op vrijdag".
Verhofstadt in de studio van "De afspraak op vrijdag".

Ook in "De afspraak op vrijdag" kwam het incident met de Belgische steun voor de Saudische kandidatuur in de Commissie Vrouwenrechten van de VN ter sprake. Europarlementslid en voorzitter van de liberale fractie Guy Verhofstadt noemde die beslissing een stommiteit. Ook al zijn er maar even veel kandidaten als zitjes, dan nog geeft men daar beter geen steun aan met een positieve stem, zo zei hij.

Wat er juist verkeerd is gegaan, weten we niet, zo zei hij, en de zaak zal nu besproken worden in de parlementscommissie Buitenlandse Zaken, maar dat zet volgens Verhofstadt geen zoden aan de dijk, in die commissie wordt enkel gepraat, gepraat.

We moeten de westerse waarden, de idealen van de verlichting beschermen en verdedigen, maar volgens Verhofstadt is het volkomen irrealistisch van te zeggen dat we geen wapens meer zullen verkopen en geen olie meer zullen kopen van Saudi-Arabië. Of van Iran, of van andere van dergelijke regimes, want zowel de sjiieten als de soennieten onderdrukken de vrouwen, Saudi-Arabië is enkel het meest extreme voorbeeld, zei Verhofstadt.

Volgens Verhofstadt zijn er wel andere middelen om werkelijk iets te verbeteren, en moet men net de economische macht, de economische hefbomen die men heeft, gebruiken. Een van de zaken die volgens hem moet gebeuren is dat het westen, "in zijn brede vorm", in een handelsakkoord dat we afsluiten met dergelijke landen, respect vraagt voor de vrouwenrechten, de rechtstaat en de vrijheid van meningsuiting. 

Zijn gesprekspartners Liesbeth van Impe, hoofdredactrice van Het Nieuwsblad, en Michael De Cock, de artistieke leider van de KVS, merkten op dat die stap nooit gezet wordt, dat we al sinds de oliecrisis in 1974 akkoorden afsluiten met de Saudi's en dat er niets gebeurd is, dat hun verderfelijke invloed op de radicaliserende jongeren via de Grote Moskee niet afneemt, en dat als de Saudi's naar Antwerpen komen, de rode loper wordt uitgerold. 

Dat gaf Verhofstadt toe, en het Antwerpse voorbeeld bewijst volgens hem dat zoiets collectief moet gebeuren, en we moeten nu, nu er veel over handelsakkoorden onderhandeld wordt, beginnen met dergelijke voorwaarden in te schrijven.

Op de vraag waar zoiets ooit gewerkt heeft, gaf Verhofstadt als voorbeeld India, waar de EU nu voorwaarden over kinderarbeid aan het opnemen is in een handelsovereenkomst waarover onderhandeld wordt.

Als het niet lukt, als we niet in staat zijn dat te doen, dan krijgen de voorstanders van een boycot gelijk van Verhofstadt, en dan moeten we maar stoppen met wapens verkopen en olie te importeren. Maar misschien kan dit incident met Saudi-Arabië als hefboom dienen om vanaf nu voorwaarden in handelsakkoorden in te schrijven, in plaats van een discussie te voeren over de vraag of de diplomaten al dan niet schuld hebben, zo besloot hij.