Vlaanderen mag komende 15 jaar meer artsen opleiden

De komende 15 jaar kunnen in Vlaanderen 1.040 extra artsen worden opgeleid. Dat zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits. De toename is een gevolg van de regeling die de federale regering heeft goedgekeurd om het overschot aan Franstalige artsen weg te werken.

Terwijl in Vlaanderen al jarenlang een ingangsexamen voor de studies geneeskunde is ingevoerd, was dat in Franstalig België niet het geval. Daardoor kon wie het maar wilde aan de Franstalige opleiding beginnen en studeerden in de loop van de jaren meer Franstalige artsen af dan afgesproken. Ieder jaar mag maar een vaststaand aantal nieuwe artsen aan de slag - ze hebben daarvoor een RIZIV-nummer nodig - en door het overschot aan Franstalige afgestudeerden, dreigde een aantal van hen geen RIZIV-nummer te krijgen. 

Om het aantal studenten te beperken werkte het Franstalige onderwijs enkele jaren met een schiftingsproef na het eerste jaar van de studies, maar die regeling werd na klachten van studenten nietig verklaard door het gerecht. Vorig jaar heeft het Franstalige onderwijs uiteindelijk zijn verzet tegen een ingangsexamen voor de studenten geneeskunde opgegeven, zodat er vanaf volgend jaar ook daar een rem komt op het aantal studenten dat aan de opleiding kan beginnen.

Ruil

In de federale regering is een akkoord bereikt dat bepaalt dat de Franstalige studenten die nu al aan de studies geneeskunde begonnen zijn, de garantie krijgen dat ze effectief een RIZIV-nummer zullen krijgen als ze afstuderen, en dus aan de slag kunnen als dokter.

In ruil zullen aan Franstalige kant de volgende 15 jaar minder studenten aan de opleiding geneeskunde kunnen beginnen totdat het bestaande overschot  van zo'n 1.500 Franstalige artsen is weggewerkt. Door die correctie komt er aan Vlaamse kant ruimte vrij om meer studenten toe te laten.

"De berekeningen die gedaan zijn hebben uitgewezen dat we in het verleden eigenlijk wat meer jongeren hadden mogen opleiden", zegt minister Crevits. "In de komende weken zal nu bekeken worden hoeveel extra artsen in de toekomst opgeleid kunnen worden. en wat dan ook het effect is op de wijze waarop ons examen georganiseerd wordt."